Een dubbelfunctie van een wethouder hoeft niet gelijk een groot probleem te zijn. Maar het brengt wel een zeker risico met zich mee. De ene wethouder kan zijn wethoudersfunctie gescheiden houden van zijn andere functie(s) bij bijvoorbeeld een stichting, bedrijf of een bureau. Terwijl de ander dit niet kan.

Het is natuurlijk wel gek als een wethouder zo’n dubbelfunctie heeft en hier niets over meldt bij het bestuur. Want als er geen belangenverstrengeling is, dan zou die andere functie ook naar buiten kunnen komen.

Als wethouder wil je je functie natuurlijk zo goed mogelijk uitvoeren. Maar als deze wethouder nou bijvoorbeeld ook directeur, bestuurder en/ of aandeelhouder is van een groot bedrijf of een stichting? Dan wil diegene dat deze natuurlijk ook grote kansen krijgt. En diegene wil dat dit ook voordelig is voor hem of haar in die functie van dat bedrijf of de stichting. Het kan zo moeilijk worden om de verschillende functies van elkaar te scheiden en de verleiding kan ontstaan om elk graantje mee te pikken. Daarom is het beter dat het bestuur op de hoogte is van de bijfuncties, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij de uitvoerende taken van de wethouder. 

Dat veel mensen het gek vinden dat er voor het bestuur onbekende dubbelfuncties zijn, neemt natuurlijk niet weg dat de wethouder in kwestie onschuldig is aan belangenverstrengeling totdat het tegendeel bewezen is. Er moet niet met een vinger gewezen worden voordat alles goed en wel onderzocht is. Laat dat duidelijk zijn. 

Nu is onze Hilversumse wethouder Wimar Jaeger in opspraak. Jaeger is verantwoordelijk voor media en economie, maar zou volgens een onderzoek van de Gooi en Eembode een nevenfunctie hebben bij de stichting Dutch Media Foundation en bij het Hilversum Stadsfonds. Er zouden zo veel centen gestopt kunnen zijn in media-evenementen. Naar aanleiding van deze bevindingen loopt er nu een integriteitsonderzoek. Dat het misschien niet zo gunstig klinkt, betekent niet gelijk dat Jaeger schuldig is en dat we de man moeten beschuldigen en aan de schandpaal moeten nagelen.

Al met al vind ik dus dat een zware taak op de schouders van een wethouder rust. Doe het ze maar is na, al dat geregel en gedoe. Dat er dubbelfuncties kunnen zijn, weten we nu wel, maar of wethouders dan ook echt schuldig zijn aan belangenverstrengeling en het bevoordelen van partijen is wat anders. Ik stel dus voor dat ieder zijn wijzende vingertje bij zich houdt tot er dik gedrukt “schuldig”  uit het onderzoek komt.