Afgelopen woensdag 10 oktober vond de Hilversum100 plaats waar bewoners en de gemeente plannen bedenken waarin ze streven naar een duurzame en energie-neutrale samenleving. De Hilversum100 wil meer aandacht voor duurzaam ondernemen in bedrijven. Ook wordt er informatie gegeven over wat de inwoners zelf kunnen doen voor een klimaatvriendelijk bestaan.

De gemeente Hilversum wil meer aandacht voor duurzaamheid. Dit speelt namelijk een grote rol in de samenleving van vandaag en de ontwikkelende vraag binnen bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. De gemeente Hilversum wil het goede voorbeeld geven door de Hilversum100 elk jaar te organiseren. Waar de burgers en de gemeente samen kunnen werken op het gebied van duurzaamheid.

Jan Kastje, wethouder van klimaat en energie, wil met de gemeente het goede voorbeeld geven in Hilversum en streeft in 2020 naar een energie-neutraal en duurzaam raadhuis.”Ik hoop dit jaar naar de raad te gaan en het voorstel te doen voor het duurzame raadhuis. Het karakteristieke raadhuis blijft zoals het is, maar dan wel in een nieuw duurzaam jasje. Als we van onze inwoners vragen energie-neutraal te worden moeten wij als gemeente het goede voorbeeld geven”.

Tijdens de Hilversum100 werden er green deals gesloten met als doel het ondersteunen bij het verduurzamen van bedrijven. Een duurzaamheid adviseur wordt gekoppeld aan een bedrijf. De gebruikers en eigenaren van bedrijven worden geïnformeerd over de mogelijkheden om te verduurzamen in hun zaak of bedrijf . Het duurzaamheid advies wordt per bedrijf gefinancierd op maat. Ook worden subsidiemogelijkheden besproken die vanuit de gemeente kunnen komen. Zo kunnen bedrijven aan de slag gaan met duurzaam en energie-neutraal produceren.