Door de krapte op de woningmarkt is ook Hilversum op zoek naar woonalternatieven om ‘spoedzoekers’ te huisvesten. Het project onder de pannen biedt economische daklozen een tijdelijk onderdak. Deze groep valt namelijk vaak tussen wal en schip: doordat ze geen psychiatrische problemen hebben of verslaafd zijn, kunnen ze niet terecht bij de maatschappelijke opvang. Tegelijkertijd komen ze ook niet in aanmerking voor een urgentieverklaring, omdat ze zich niet in een acute noodsituatie bevinden.

Wat houdt het project Onder de Pannen in?
Onder de Pannen is een project van (Amsterdamse vrijwilligersorganisatie) De Regenboog Groep dat bedoeld is om economische daklozen een tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Economische daklozen zijn mensen met werkervaring die bijvoorbeeld door een echtscheiding of een grote financiële tegenslag op straat belanden. De Regenboog Groep heeft voor deze nieuwe groep daklozen een alternatief bedacht waardoor zij een tijdelijk onderkomen van maximaal één jaar kunnen huren bij particulieren die een kamer over hebben in hun huurwoning. Het doel van dit project is om mensen snel onderdak te bieden zodat zij niet verder afglijden en mogelijk zoveel problemen krijgen dat ze gebruik moeten gaan maken van hulpverlening en dure nachtopvang.

Hoe veel economische daklozen zijn er?
Het is onbekend over hoeveel economisch daklozen er gesproken worden in Hilversum. Wel blijkt uit cijfers van het CBS dat op landelijk niveau deze groep aanzienlijk aan het stijgen is. In 2009 telde Nederland 6.000 economische daklozen en in 2016 7.600 daklozen. Dit is een stijging van 27 procent in een tijdsbestek van zeven jaar.

In Amsterdam en Zaanstad is het project al sinds 2014 aan de gang. Hoe verloopt het project bij deze steden?Exacte cijfers over het effect van het project zijn er niet. Wel zijn er veel succesverhalen geschreven. ‘Sommige onderhuurders vonden een eigen woning, anderen kregen een nieuwe baan en geld voor een eigen huis.’ Meldt De Regenboog Groep. Maar er zit ook een keerzijde. Veel mensen vinden het een geen fijn idee om een woonkamer of badkamer te delen. Volgens de projectleider van Onder de Pannen melden zich te weinig mensen aan als verhuurder.

Niet alleen in Hilversum, maar ook in andere gemeenten wordt gekeken of het project ook haalbaar is voor hun regio. Zo bracht wethouder Rob Ellermeijer uit Amstelveen recentelijk een bezoek aan het project. ‘Het is goed om na te gaan of een dergelijk initiatief ook in Amstelveen kan werken’, zegt Ellermeijer.

GroenLinks Hilversum wil in Hilversum economische daklozen ook Onder de Pannen brengen. Wat is hiervoor de aanleiding?
Frank Kool van GroenLinks Hilversum heeft het verzoek om te onderzoeken of het project ook haalbaar is in Hilversum ingediend bij het college. De enorme woningnood is daarvoor de aanleiding geweest. ‘De wachtlijsten voor een huis in Hilversum zijn erg lang.’

‘Ook vind ik dat gescheiden gezinnen niet thuishoren in een crisisopvang.’ Volgens Frank Kool hangt het van persoonlijke omstandigheden af of een particulier besluit een kamer te verhuren. ‘Ik denk dat mensen die vroeger in een vergelijkbare positie hebben gezeten hier meer begrip voor hebben en eerder een kamer voor deze groep mensen beschikbaar stelt. En het mes snijdt aan twee kanten: De verhuurders zijn vaak alleenstaanden die door het verhuren van woonruimte uit een sociaal isolement worden gehaald. De huurinkomsten worden niet ingehouden op hun uitkering of huurtoeslag.’

Aan welke voorwaarden moeten de huurders en verhuurders doen?
Economische daklozen kunnen vaak niet terecht bij de maatschappelijke opvang, omdat ze geen psychische problemen of een verslaving hebben. Tegelijkertijd komen ze ook niet in aanmerking voor een urgentieverklaring, omdat ze zich niet in een acute noodsituatie bevinden. Als deze groep mensen ook niet terecht kunnen bij familie, vrienden of kennissen en ze naar verwachting binnen een jaar hun leven weer redelijk op orde hebben, kunnen ze in aanmerking komen voor het project ‘Onder de Pannen’.

De verhuurder moet bereid zijn om een kamer te verhuren voor één jaar, moet zijn leven goed op orde hebben, moet beschikken over minimaal een driekamerwoning en de huurder mag zich bij de Gemeentelijke Basis Administratie inschrijven op het adres van de verhuurder.

Tot op heden is er nog geen reactie van het college.