HILVERSUM – De commissie vergadert over een nieuwe huisvestigingsverordening voor Hilversum. Eén van de grootste veranderingen is het geven van een urgentieverklaring aan mensen die uitstromen uit een zorginstelling, omdat ook zij recht hebben op zelfstandig wonen. Een ander belangrijk punt in de huisvestigingsorde 2019 is het aantal beschikbare woningen voor starters.

Een huisvestigingsverordening is vier jaar geldig, daarom moet Hilversum deze verordening vernieuwen. In het collegevoorstel staan een aantal verbeteringen, veranderingen en nieuwe toevoegingen. Zo staat er in het collegevoorstel bijvoorbeeld dat grote huishoudens voorrang krijgen op een grotere, sociale woning.  Door deze verandering worden woningen efficiënt benut. Een andere verbetering is dat zorgbehoevende mensen een urgentieverklaring kunnen aanvragen om zo een passende woning te vinden.

De spoedzoekregeling is voor mensen die snel een woning nodig hebben maar niet voldoen aan de eisen voor een urgentieverklaring, het aantal beschikbare woningen voor mensen wie zich beroepen op de spoedzoekregeling gaat in de nieuwe verordening omlaag. Norbert Michalewski maakt gebruik van de spoedzoekregeling en is het hier niet mee eens, hij spreekt in tijdens de commissievergadering van 16 januari: “Er zijn circa 700 tot 800 woningen beschikbaar voor starters en slechts 100 voor jongeren boven de 26 jaar en herstarters na een echtscheiding.” Volgens Michalewski is dit een kwalijke zaak, herstarters na een echtscheiding hebben tenslotte niet de optie om tijdelijk bij hun ouders in te trekken. “Ik vraag de commissie en de wethouder dan ook nadrukkelijk om voorrang te verlenen aan de doelgroep gescheiden ouders.”

Het college kan zich in de meeste punten van het collegevoorstel vinden, wel vinden zij de spoedzoekregeling overbodig en het college wilt deze regeling dan ook schrappen. “Wij hechten meer waarde aan het algemeen belang van woningzoekenden”, verklaren de burgemeester en wethouders van Hilversum.