De Protestantse Christelijke Ouderenbond (PCOB) organiseert om de drie maanden ontmoetingsbijeenkomsten over verschillende thema’s in de Bethlehemkerk in Hilversum. Op woensdag 24 januari sprak CDA raadslid Gerben van Voorden over eenzaamheid en vertelde hoe de partij dit probleem aanpakt in Hilversum.

De aanleiding voor Van Voorden om met eenzaamheid aan de slag te gaan kwam door de decentralisatie: “Zorgtaken die eerst tot het Rijk behoorden, kwamen nu bij de gemeente terecht.” Volgens Van Voorden dragen, naast persoonlijke issues die mensen ervaren, de toenemende digitalisering en diversiteit ook hun steentje bij: “Mensen zijn hierdoor veel meer op zichzelf, wie kent zijn buurman nu eigenlijk nog?”

Om het probleem in Hilversum aan te pakken, startte het CDA in 2016 een beleid met als doel eenzaamheid te voorkomen en bestrijden. Zo zijn er buurtinitiatieven opgericht die het mogelijk maken meer mensen uit hun huis te krijgen. “We willen in de zomer ‘de Buurtspelen’ organiseren om mensen in verbinding te brengen. In de ene buurt speel je een potje voetbal en in de andere schaak. Beide sporten trekken andere mensen aan. Ook willen we in kerken, sportverenigingen en scholen het thema te benadrukken. Samen staan we sterker dan alleen.”

Eenzaamheid komt niet alleen bij ouderen voor: “Juist bij werkende mensen van middelbare leeftijd, is eenzaamheid een groot probleem”, volgens het raadslid. Van Voorden haalt een door dr. Anja Machielse verricht onderzoek over eenzaamheid aan: “In heel Nederland voelt 43% van de mensen zich eenzaam. In Hilversum is dit 8%. Volgens het onderzoek zijn factoren als hoge leeftijd en het hierbij verliezen van netwerken, absoluut factoren die tot eenzaamheid kunnen leiden. Maar ook mantelzorgen, werkloosheid en de manier waarop je met life-events omgaat kunnen grote gevolgen hebben. Deze factoren zijn vaak meer van toepassing op mensen van middelbare leeftijd.”

Andele Nauta, voorzitter PCOB en penningmeester van CDA-Hilversum, komt als voorzitter van de PCOB veel in aanraking met eenzame ouderen. Nauta: “In deze tijd van digitalisering en individualisering wordt iedereen geacht zolang mogelijk alleen thuis te blijven, tot het écht niet meer kan. Laten we daar wat aan doen.”