HILVERSUM - De Hilversumse gemeenteraad besluit geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Groene Hart van de Meent. Ook hoopt de gemeenteraad meer van dit soort trajecten te zien. Het plan zal naar verwachting deze maand uitgevoerd gaan worden.

Een van de agendapunten van de raadsvergadering was het geld beschikbaar stellen voor de uitvoering van het Groene Hart van de Meent. Het Groene Hart van de Meent is een bewonersinitiatief, van de bewoners van de Meent, tot herinrichting van delen van de openbare ruimte in het centrumgebied van Hilversumse Meent. De bewoners hebben hun plannen uitgewerkt en een definitief ontwerp bij de gemeente ingediend.

Het ontwerp dat is ingediend houdt in dat er meer groen zal komen in Hilversumse Meent. Er zullen ongeveer tien bomen, een grasveld en een sportveldje worden aangelegd. De burgemeester en wethouders hebben 5 februari ingestemd met deze plannen, er moest alleen nog goedkeuring worden gegeven voor het krediet. Hier werd tijdens de raadsvergadering eind maart een besluit over genomen. 

Tijdens deze raadsvergadering gaf Femke van Drooge van de PvdA, net zoals Hein Jaarsma van D66, aan dat er kaders gesteld moeten worden en deze duidelijk moeten zijn. Bianca Verweij van de SP vindt in tegenstelling tot de andere partijen dat er juist veel minder kaders gesteld moeten worden. Ze vroeg ook de wethouder om duidelijkheid te geven over het buurtbudget. Mirjam Kooloos van Leefbaar Hilversum vroeg zich af waarom dit project uit het buurtbudget betaald is en of dit wellicht nog rechtgezet kan worden. Volgens haar is het niet de bedoeling dat geld uit het buurtbudget naar openbare ruimte gaat. Maar omdat het traject toch goed verlopen is, stemt de fractie voor.

Wethouder Scheepers gaf aan, net zoals Jan Slingerland van Hart voor Hilversum, te hopen vaker dit soort trajecten te krijgen. Hij gaf toe dat er een krediet aangevraagd had moeten worden bij de begroting, zoals Jaarsma al had gezegd. Ook zei hij dat hij snel een overleg zal invoeren over hoe er omgegaan zal worden met de eventuele buurtbegrotingen, grotere investeringen en hoe het geld verdeeld zal worden over de buurten. Hij wilde hierop terugkomen in de uitvoeringsnotitie ‘buurten’. Over de nadere kaderstelling gaat hij nog met de raad in gesprek.

Het plan voor het Groene Hart zal, zoals vermeld op de site van Hilversumse Meent, deze maand uitgevoerd worden. Dit is niet het enige wat inwoners van Hilversum willen zien veranderen. Op Hilversum100 staan allerlei ideeën voor een groener en duurzamer Hilversum. Of deze ook zullen worden aanvaard in de raad en zullen worden uitgevoerd moet nog blijken.