HILVERSUM - GroenLinks Hilversum heeft op vrijdagavond 8 maart een netwerkevenement in het raadhuis van Hilversum georganiseerd, die geheel in het teken stond van emancipatie in de politiek. Volgens fractievoorzitter Marleen Remmers is er op dit gebied nog een grote slag te slaan, zowel in Hilversum als landelijk. GroenLinks Hilversum liet 62 Hilversummers debatteren over de positie van vrouwen in de politiek.

Fractievoorzitter Marleen Remmers opende de avond. Ze vertelde over de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht en de vrouwenparticipatie in de politiek, waarnaar ze van landelijk steeds verder inzoomde naar Hilversum. Zo bestaat de gemeenteraad in Hilversum uit 37 raadsleden, waarvan 40% wordt bezet door vrouwen. Hiermee doet Hilversum het een stuk beter dan het landelijke gemiddelde van 34%. Toch is er volgens Remmers nog een grote slag te slaan. Want als je naar GroenLinks Hilversum kijkt, zijn alle vier de raadsleden mannen en is alleen de fractievoorzitter een vrouw.  ‘Precies honderd jaar geleden konden vrouwen stemmen en zich verkiesbaar stellen, maar zelfs na deze historische overwinning valt er op dit punt nog steeds veel winst te behalen’.

Vervolgens werd de burgermeester van Hilversum, Pieter Broertjes, betrokken bij de toespraak van Remmers. ‘Heeft u tijdens uw werkzaamheden als burgemeester ooit een verschil of voorkeur ervaren bij het vergaderen tussen mannen en vrouwen?’ Pieter Broertjes antwoordde direct op deze vraag: ‘Nee, ik werk met beide sekse even graag. Het gaat toch om mensen.’

Bremmers ronde haar toespraak af en gaf de microfoon door aan Cisca Dresselhuys, oud-hoofdredacteur van het feministisch maandblad Opzij. Zij benadrukte dat vrouwen zich gewenst moeten voelen in de politiek. Dit kan door mannen met een prominente positie in de politiek vrouwen in de politiek te steunen door persoonlijke benadering.

Daarna kwam Jens van Tricht, oprichter en directeur van Emancipator (organisatie ter bevordering van mannen-emancipatie), aan het woord. Hij opende zijn betoog met: ‘’Lieve mensen’’ en legde uit dat hij ‘’Beste mannen en vrouwen’’ liever vermijdt, omdat je volgens hem dan gelijk een verschil aantoont. Jens richtte zich vooral op wat mannen kunnen doen als bijdrage aan de vrouwenemancipatie.

Volgens vele mochten de toespraken nog langer duren, dit bleek uit de reacties van bezoekers na afloop. De sprekers die aan het woord kwamen belichtten de emancipatie in de politiek van totaal verschillende kanten, waardoor de aandacht onder de mensen scherp bleef. Jong en oud, man en vrouw, iedereen luisterde aandachtig en dachten geen twee keer na om een vraag te stellen of een toevoeging te geven. Vervolgens verzocht Bremmers de bezoekers om op te staan en zich te verdelen over de verschillende tafels. Onder leiding van Cisca Dresselhuys, Jens van Tricht en politiek actieve vrouwen  werd er een debat gevoerd aan de hand van drie stellingen: ‘vrouwen in de politiek moeten meer met elkaar samenwerken, over partijen heen, om zaken als gelijke betaling tussen mannen en vrouwen af te dwingen, om samen te zorgen voor meer vrouwen in politieke functies’, ‘vrouwen hebben al lang gelijke kansen, ook in de politiek; ze pakken ze alleen niet’ en tot slot ‘de enige manier om meer vrouwen politiek actief te maken is werken met quota.’

Vooral de laatste stelling riep tijdens het debat veel reacties op bij het debatteren, waarbij de meerderheid het eens was met de stelling. Commissielid Reijer Lomans: ‘Het liefst zou ik willen dat het niet nodig zou zijn, maar zolang er in de politiek minder vrouwen dan mannen zijn, moeten we het misschien maar gewoon doen. Toch bestaat er de kans dat je als vrouw dan alleen maar wordt gekozen, omdat er eenmaal een vrouwenquota is. Maar er is uiteindelijk wel actie nodig om deze verandering teweeg te brengen.’ Op de vraag: ‘Zou GroenLinks Hilversum daar mee moeten beginnen?’, antwoordde hij: ‘Dat lijkt mij een goed idee’.

Na het debatteren werd het glas geheven op honderd jaar vrouwenkiesrecht.