HILVERSUM- De gemeente Hilversum geeft de burgers van het Spoorzonegebied de mogelijkheid om zich in een enquête uit te spreken over het Spoorzonegebied. De vragenlijst is onderdeel van het opstellen van de gebiedsagenda waar de gemeente druk mee bezig is.

De enquête met de naam ´Hartslag-Oost´ is er om de stem van de burgers aan te horen over de veranderingen in het Spoorzonegebied. “Zo proberen we de ‘hartslag’ van het gebied te verbeelden,” zoals het Dudok Architectuur centrum het verwoordt. De enquête is bedoeld voor bewoners van de Geuzenbuurt, de Electrobuurt en de kleine Driftbuurt, oftewel de buurten die vallen onder postcode 1221.

De gemeente Hilversum en andere initiatiefnemers, waaronder Dudok Architectuur Centrum, vragen de bewoners om de vragenlijst in te vullen. Dit in het kader van de gebiedsagenda die de gemeente en de betrokken organisaties opstellen over het Spoorzonegebied. De vragen gaan over de emoties en herinneringen die bepaalde locaties in de wijk bij mensen oproepen. Verder gaat de enquête over het onderlinge sociale contact van de bewoners in het Spoorzonegebied.

Op 6 december tijdens de Tweede Gebiedstafel brengen de betrokken organisaties de resultaten naar buiten. Stedenbouwers, architecten en ontwerpers gaan aan de slag met de resultaten om daarna met verdere plannen te komen voor het Spoorzonegebied.