HILVERSUM – Zondagmorgen betekent voor de een dat zij eindelijk een keer kunnen uitslapen, maar voor de ander dat zij naar de kerk gaan. Zo gaan vele gelovigen vandaag naar de zondagsdienst van de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum. Het ledenaantal van de relatief moderne evangelische gemeenten in Nederland heeft zich binnen 40 jaar ruim verdubbeld, kwam in 2014 uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze ochtend zitten de kerkbanken vol met zowel jonge als oude mensen. Veel van hen hebben een tevreden, afwachtende blik op hun gezicht. Wat maakt deze evangelische diensten nou zo aantrekkelijk?

Bij binnenkomst in de kerk zie je boven het verhoogde koor in grote letters “Jezus leeft” afgebeeld staan. De evangelische stroming focust zich sterk op de persoonlijke relatie met God, Jezus en het geloof. Naast de temperatuur die binnen een stukje hoger ligt dan buiten in de gure ochtendwind, is de sfeer tussen de kerkbezoekers warm. Mensen schudden elkaar bij de kapstok de hand en tieners draaien zich om in de in de kerkbank om een opmerking of grapje te maken. Er zijn mensen van alle leeftijden, maar iedereen begint gesprekken met elkaar alsof die verschillen niet bestaan.

Wanneer de dienst van start gaat vallen de kerkgangers stil. De predikant begint met de mededelingen. Ze gaan over problemen en gebeurtenissen in families van zowel deze gemeente als zijn broedergemeenten. Diagnoses en overlijden, de predikant is niet bang om het hier in het openbaar over te hebben. “Neem hen mee in uw gebed op deze zondagochtend,” zegt hij. De kerkgangers knikken en slaan hun handen in elkaar, waarna het stille gebed begint.

Veel mensen zien de evangelische stroming als een moderne vorm van christendom. Hier zijn tekenen van te zien tijdens deze dienst. Wanneer het tijd is gezamenlijk uit de Bijbel te lezen, trekken veel mensen hun mobiele telefoon uit hun broekzak. Zij hebben geen fysieke bijbel meegenomen, maar lezen de verzen mee op een Bijbel-app. “Veel handiger dan het meenemen van zo’n zware bijbel,” zegt Tessa Kok, 23-jarige bezoekster van de Evangelische Vrije Gemeente.

Toch is de inhoud van de dienst niet heel modern, waar de evangelische stroming in de media om bekend staat. De onderwerpen die worden besproken zijn niet de meest actuele onderwerpen en alhoewel de liederen niet zwaarmoedig zijn, klinken de teksten en de melodieën niet veel moderner dan die van traditionele kerken. Tessa, die vroeger naar een protestantse kerk ging, zegt: “Ik denk niet dat de diensten hier heel veel moderner zijn dan bij traditionele kerken, maar zelf merk ik wel dat de mensen hier over het algemeen wel meer met de tijd mee zijn.”

Toegankelijkheid blijkt een goede beschrijving te zijn voor deze dienst. De brief van Jakobus, die kort gezegd gaat over het aan de kant van God staan, is vandaag de rode draad. De predikant gebruikt deze om de kerkgangers na te laten denken over hun manier van in het geloof staan. Hij praat met makkelijk begrijpbare woorden. Iedereen kan bevatten waar het over gaat, zelfs wanneer je minder weet over het christendom. “Ik moet dichtbij de Bijbel blijven, maar ik vind dat de dienst ook toegankelijk moet zijn voor iedereen die het zou willen horen,” aldus predikant Ketelaar.

Na de kerkdienst is het tijd voor de bemoediging. De geur van koffie hangt in de lucht en de kamer staat vol met kerkgangers. Kinderen rennen schaterend tussen hun benen door. Niemand besteedt veel aandacht aan hen, want het merendeel van de mensen is druk in gesprek over het geloof. Het gaat onder anderen over waarom ze bij de evangelische stroming terecht zijn gekomen. “Elke stroming van het christendom heeft wel iets waar ik het niet mee eens ben. De evangelische stroming past toch het beste bij mij, want zij blijven het dichtst bij de Bijbel en dus het woord van God,” zegt voorheen ongelovige Remco van Ginkel, die dertig jaar geleden lid is geworden van de Vrije Evangelische Gemeente.

Gemeenschap, toegankelijkheid en het blijven bij de Bijbel zijn belangrijke aspecten voor de groei van de populariteit van evangelische gemeenten, al zijn de redenen om naar de kerkdiensten te gaan verschillend voor elk individu. Vandaag vertrekt elk van deze mensen met een tevreden gevoel terug naar huis, klaar om hun geloof de rest van de week met zich mee te nemen.