HILVERSUM - Donderdag zes november was er op het gemeentehuis in Hilversum een expertgesprek om het huidige fietsparkeerbeleid van de gemeente te evalueren. De SP en het CDA organiseerden deze ontmoeting. Van deze partijen waren respectievelijk fractievoorzitter Bianca Verweij en raadslid Evert Jan Kruijswijk Jansen aanwezig. Op uitnodiging waren het Platform Gehandicapten en Chronische Ziekten, de Fietsersbond en Stichting Centrum ook ter plaatse. Andere belangstellenden waren eveneens welkom.

Om acht uur begint de vergadering, en wordt de avond geïntroduceerd door Evert Jan Kruijswijk Jansen. Hij vertelt hoe de avond in elkaar zit en wat de bedoeling is, waarna we beginnen.

Allereerst vertelt hij in het kort over het fietsbeleid tot nu toe. Het beleid is in de eerste plaats neergezet vanwege de rommelige manier waarop de fietsen overal in de stad gestald werden. De gemeente vond dit niet representatief voor de stad, en besloot er iets aan te doen. Zo werd er in 2017 en 2018 een pilot gedaan, waarbij foutief stallen zo veel mogelijk werd bestraft en de wrakken werden weggehaald. Het plan voor het nieuwe fietsbeleid bevatte een aantal belangrijke criteria: De centrumbezoekers en de ondernemers die in het centrum gevestigd zijn moeten tevreden zijn met het beleid. Daarnaast moeten de winkelstraten opgeruimd en goed toegankelijk zijn en moet de pers positief over het beleid kunnen schrijven. Tot zover zijn nog geen van deze criteria bereikt, wat de reden is voor deze evaluatie.

Eén van de veelgenoemde klachten gaat over de vorm van de rekken. Er zijn geen plekken voor bakfietsen en scooters, maar die worden er wel neergezet, en nemen dus meer ruimte in. Ook zijn de rekken te hoog voor mensen met lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld reuma en artritis. Daarnaast hebben burgers in het verleden klachten ingediend over schade aan de fietsen door de manier waarop de rekken gebouwd zijn. Ze veroorzaakten bijvoorbeeld krassen op het frame van de fietsen en verbogen fietslampen. Als oplossing voor deze punten wordt voorgesteld dat de rekken vervangen worden door andere modellen. Bijvoorbeeld door stallingen zoals ze ook zijn geobserveerd op andere plekken, zoals enkele fietsenstallingen in Rotterdam. Deze en verdere klachten van het publiek zijn opgenomen in een verslag, wat aan de gemeenteraad word voorgelegd met de hoop dat het beleid aangepast zal worden.