HILVERSUM - In een interview met Sly Ndlovu vertelde ze dat Hilversum meer divers wordt. Ndlovu is medeoprichter van stichting One Hilversum, een organisatie die Hilversummers van verschillende culturen, leeftijden en seksuele voorkeuren samenbrengt door middel van evenementen. Ik check of haar statement waar is.

Waar is het op gebaseerd?
Ndlovu vertelt dat ze deze informatie heeft verkregen van iemand in de gemeente, in een bijeenkomst hoorde ze dat er nu ongeveer 145 verschillende nationaliteiten zijn in Hilversum.

En, klopt het?
Volgens het Van Dale woordenboek is de definitie van diversiteit: ‘het verschijnsel dat ergens mensen zijn met verschillende etnische of culturele achtergronden.’
Hilversum In Cijfers, een website met uitgebreide datasets aangeboden door de gemeente, heeft informatie verzameld over de Hilversummers met verschillende etnische achtergronden.

Je wordt volgens hen gerekend tot de groep ‘migratie-achtergrond’ wanneer ten minste een ouder in het buitenland is geboren. Op de website melden ze dat in 2008 het aantal personen met een migratieachtergrond 18.014 is. In 2018 heeft 24.391 inwoners een migratieachtergrond.
Uit deze gegevens blijkt dat erin tien jaar tijd een stijging is te zien van ruim 35 procent. Er zijn dus in tien jaar tijd 6.377 inwoners met een immigratieachtergrond bij gekomen.

Je wordt gerekend tot de groep ‘niet-Nederlandse nationaliteit’ wanneer je niet wettelijk onderdaan bent van de Nederlandse staat. De website meldt dat het aantal personen in 2008 met een niet-Nederlandse nationaliteit 4.617 betreft. In 2018 zijn dit 7.814 personen. Hier is sprake van een stijging van zo’n ruim 69 procent.

Hilversum In Cijfers geeft aan dat de meeste personen met een migratieachtergrond in 2018 uit Europa komt. Het gaat hier om 45,5 procent. Hierbij kijken ze naar het totale aantal 1e en 2e generatie allochtonen. Na Europa komt Azië met 25,1 procent. Gevolgd door Afrika met 17,3 procent, Amerika met 11,2 procent en Oceanië met 0,9 procent.

De meeste migranten in Hilversum zijn dus niet-westerse allochtonen. Virtuele Stad, een site ontwikkeld door de gemeente Hilversum kijkt naar het aantal niet-westerse allochtonen per wijk. De meest recente cijfers hierover komen uit 2015. Ze berichten ze dat de meeste niet-westerse allochtonen toen in Hilversum Noordoost woonachtig waren, dit bevatte 19 procent van de inwoners. Hierna kwamen Hilversum Centrum en Oost met 18 procent, Zuidoost met 14 procent, Hilversumse Meent met 11 procent, Zuid met 8 procent, Noordwest met 6 procent en als laatst het Landelijk Gebied met 4 procent

 

Conclusie
Het aantal migranten in Hilversum is in de afgelopen tien jaar met ruim 35 procent gestegen. De grootste groep migranten zijn niet-westerse allochtonen en wonen in Hilversum Noordoost. Wanneer de gegevens van de afgelopen jaren in een grafiek worden gezet is er sprake van een stijgende lijn. Het is niet mogelijk om de toekomst te voorspellen, maar als het zo door zou gaan heeft Ndlovu gelijk. Hilversum wordt meer divers, als het gaat om het aantal mensen met verschillende etniciteiten.