“Er is een enorm woningtekort in Noord-Holland”

De aanleiding

Dennis Heijnen, fractievoorzitter van het CDA Noord-Holland, was in maart in Hilversum voor het Grote Verkiezingsdebat. Stichting Politiek Debat Hilversum organiseerde het debat in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten die eraan kwamen.

De stelling van het eerste debat luidde: “bouwen in het buiten stedelijk gebied moet mogelijk zijn.” Heijnen was het hiermee eens en hiervoor had hij de reden: “er is een enorm woningtekort in Noord-Holland.”

 

Waar is het op gebaseerd?

De fractievoorzitter laat weten dat zijn uitspraak vooral gebaseerd is op de Woningbouwmonitor 2018 van de provincie Noord-Holland. Dit bevat cijfers over de woningvoorraad, op basis van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau ABF Research.

 

En, klopt het?

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur schreef in 2018 over het woningtekort. Hij schreef dat een woningtekort de verhouding laat zien tussen de gewenste- en de daadwerkelijke woningvoorraad. Deze loopt op bij een te lage woningbouwproductie.

Boven de 1,5 tot 2 procent is er een gespannen woningmarkt. Wanneer dit hoger is, leidt dit tot een gespannen woningmarkt. Burgers moeten dan te lang op een woning wachten.

De Woningbouwmonitor 2018 laat weten dat in Noord-Holland het tekort in 2018 3,8 procent was. Dit is een groei van 0,4 procent ten opzichte van twee jaar daarvoor. Ook in de verschillende regio’s verschilt dit aantal. Zo ligt het woningtekort in Amsterdam op 6,5 procent en een laag tekort van 1,1 procent in de regio waar Hilversum in ligt, de Gooi en Vechtstreek.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat in de Staat van de Woningmarkt het Jaarrapportage van 2018 weten dat het landelijke gemiddelde woningtekort 3,2 procent was in 2017. Noord-Holland had hier het hoogste percentage van alle Nederlandse provincies.

 

Conclusie

Er is dus een woningtekort in Noord-Holland. Deze is enorm te noemen, omdat dit boven het landelijke gemiddelde zit. Noord-Holland is ook de provincie met het meeste woningtekort. De uitspraak van Heijnen klopt.