Femke van Drooge is sinds 2018 fractievoorzitter van de PvdA. Vanaf haar twintigste is ze al lid van de partij. Een recent gepubliceerd artikel op de website van PvdA Hilversum bespreekt de “verkapte bezuinigingen” in het welzijn. Van Drooge: “We vinden de aanname van het college een hele foute aanname.”

Wat is jullie mening over de Begrotingsplannen voor de zorgsector in 2020?

“We denken dat de gemeente zuinig is in zijn budget voor deze sector. In Nederland geven gemeenten gemiddeld veertig procent van hun uitgaven uit aan het sociaal domein. In Hilversum is dit tweeëndertig procent, echt wel een stukje minder. Dit hoeft niet erg te zijn, misschien hebben de mensen in Hilversum minder zorg nodig of is de gemeente zodanig veel slimmer met de omgang van geld en hoe ze de zorg organiseren dat ze minder uitgeven. Zolang dit maar goed onderbouwd kan worden.”

 

Wat vinden jullie de grootste uitdaging?

“Het idee van het college om meer aandacht te geven aan de ondersteuning in de wijken en buurten, niet alleen vanuit het Sociaal Plein, is op zich een heel aardig idee. Hiermee hoopt het college bewoners vroegtijdig te kunnen ondersteunen, in plaats van dat er gewacht wordt op een melding van een persoon. Het idee, waar wij principieel achter staan, is als volgt: Wanneer je eerder bij een bewoner aan de deur bent en je kennis hebt van de mensen die in de wijk wonen, kun je eerder hulp bieden. Het probleem dat wij met dit idee hebben, is dat er te snel wordt gedacht. Er is vrijwel geen informatie die aantoont dat het inzetten van meer Welzijnswerkers de kosten van de zorg enorm verlaagd. De verwachting is juist dat de kosten zullen stijgen, maar omdat er met meer vrijwilligers gewerkt gaat worden neemt het college aan dat de uiteindelijke kosten lager zullen uitvallen. Dat vinden wij een hele foute aanname, omdat hier geen onderbouwing voor is. Daarbij zijn we bang dat de besparingen ervoor gaan zorgen dat de medewerkers van het Sociaal Plein geen indicatie gaan geven aan hulpbehoevenden, terwijl dit wel nodig is. We zijn bang dat het aansturen naar niet-professionele hulp vaker gaat gebeuren om uiteindelijk het kostenplaatje te verlagen.”

 

Wat denken jullie dat een oplossing kan zijn?

“De beste oplossing is goed begroten. Waarop baseren we dat we zoveel minder geld voor de zorg nodig hebben? Ook moeten we vergelijken met andere gemeenten, want zijn we wel echt zoveel goedkoper en waar ligt dat dan aan? We hebben meerdere keren aan het college gevraagd naar de onderbouwing, maar daar krijgen we geen antwoord op. Als het college hun standpunt goed weet te onderbouwen, zijn onze zorgen misschien wel ongegrond. De feiten ontbreken. Hoeveel bewoners hebben zorg nodig, zitten op dit moment in het welzijn of eenzaam thuis?”

 

Waar zou de gemeente op kunnen bezuinigen?

“De gemeente Hilversum investeert enorm veel geld in de media. Voorlopig is dit ook de grootste werkgelegenheid-sector. Er gaat veel geld naar evenementen zoals The Dutch Media Week, waar tweehonderdvijftig tot tweehonderdtachtig duizend euro per jaar naartoe gaat. Het evenement van een week is hartstikke leuk en prachtig georganiseerd, maar we hebben het hier wel over heel veel geld. De gemeente investeert vooral in eigen ambtenaren en veel minder in de gesubsidieerde organisaties in de wijken en buurten. Het is jammer als we straks mensen hebben die op een wachtlijst moeten staan voor dagbesteding omdat het welzijn de vraag niet kan opvangen, terwijl ze wel stevig meer geld uitgeven aan het Sociaal Plein. Dit zijn voorbeelden waarbij ik denk dat Hilversum echt beter moet kijken naar hoe zij het geld verdeelt.