HILVERSUM- Fietsen in wandelzones in het centrum van Hilversum. Vaak wordt er gewoon gefietst in het centrum waar de meeste van deze zones aanwezig zijn. Hoe groot is het probleem eigenlijk? En is er een aanpak voor dit probleem?

Probleem of niet?

Is het dan echt zo’n probleem dat er gewoon gefietst word in de zogeheten wandelzones? Pemme de Bruin (37 jaar): ”Ik ben op de hoogte van het fietsverbod in sommige straten hier, meestal wordt het wel nageleefd.” Wijzend op een druk gebied in de straat, ”Hier fietsen ze dan, ja dat is af en toe wel een beetje gevaarlijk.” Echter vindt mevrouw de Bruin een controle erop niet noodzakelijk: ”Er gebeurt niet zoveel, ik irriteer mij er niet aan.”

Meneer Bouma heeft een iets zorgelijkere opinie op het fietsen in wandelzones: ”Ik denk dat het fietsverbod zo’n 80 procent wordt nageleefd. Maar als het ’s avonds na zessen bijvoorbeeld rustig is op straat leef ik het ook niet altijd na hoor.”

Is er een aanpak voor het probleem?

In het centrum van Hilversum zijn er enorm veel fietsen en fietsers. Toch is er weinig aandacht voor het probleem dat fietsers fietsen in wandelzones. De afgelopen weken is er vooral aandacht voor verkeerd gestalde fietsen in de stad. Voor de verkeerd gestalde fietsen is er ook een gericht plan om dat probleem op te lossen. De politie Hilversum meldt dat het probleem van het fietsen in wandelgebieden een zaak voor de gemeente Hilversum is en controleert er zelf dus niet actief op.

Wat voor aanpak zou er moeten komen?

Een oud politieagent uit de jaren 80: ”Toen ik bij de politie zat, dan gingen we elke keer 1 keer in de week controleren, gingen we op een punt staan, kijken of fietsers door rood licht reden, en in gebieden kwamen waar alleen voetgangers mochten komen.” Dat er nu niet wordt gecontroleerd is volgens deze oud agent het grootste probleem: ”De fietsers van nu denken er wordt toch niet gecontroleerd, we fietsen maar, we fietsen links, rechts, overal tussendoor.” Meneer Bouma vindt ook dat controle niet zou misstaan: ” Als het druk is zou een controle wel handig zijn”.

Het probleem is dus wel degelijk groot in de ogen van sommige mensen. Toch wordt er op dit moment weinig aan gedaan om het op te lossen.