Floris Voorink (42) is wethouder van Hilversum en is tot lijsttrekker benoemd van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Lees hier hoe hij tegen komende periode aankijkt en wat de gemeente van hem kan verwachten.

Sinds wanneer zit u in de politiek?

“Ik was al langer lid van de VVD, maar ben in 2010 in de gemeenteraad terechtgekomen. En in 2014 ben ik wethouder geworden.”

Waarom vindt u het belangrijk om politiek actief te zijn?

“Ik ben ooit lid geworden van de VVD en ik vond dat als je bij een bepaalde partij een goed gevoel hebt, of het nou de SP of de VVD is, dat je dan ook moet kijken of je een beetje kunt helpen, dat heb ik van huis uit meegekregen. Toen ik verhuisde naar Hilversum, heb ik kennisgemaakt met het VVD-bestuur. Een lid belde mij en nodigde mij uit voor een kop koffie. Je wordt heel erg gestimuleerd als VVD-lid om mee te denken, je hebt echt invloed op het beleid van je eigen partij. Dat vind ik erg belangrijk aan actief zijn binnen de politiek.”

Waren uw ouders ook politiek actief, aangezien u het van huis uit hebt meegekregen?

“Nee, mijn ouders waren helemaal niet politiek actief. Mijn vader was wel een hele trouwe VVD-stemmer en bij mijn moeder wisselde het iets meer. Thuis werd er dus wel veel over politiek gesproken. Ik heb altijd meegekregen dat deelnemen aan de samenleving iets meer is dan alleen maar consumeren en ophalen. Je moet ook actief bijdragen. Als je actief bent bij een sportclub, moet je ook tappen en fluiten. Dat hoort erbij.”

Heeft u ooit op een andere partij gestemd?

“Ik heb nooit iets anders gestemd dan VVD.”

Waarom koos u voor de VVD?

“Ik denk dat als je opgroeit in ‘t Gooi, zoals ik dat ben, dat je dan sneller VVD stemt. Ik heb keurig gehockeyd, ik ben een keurige Gooische jongen wat dat betreft, en ik denk dat VVD stemmen dan iets meer voor de hand ligt dan een andere partij. Vanaf het moment dat ik iets ouder werd en me actiever voor politiek ging interesseren vond ik de keuzevrijheid, de individuele vrijheid dat je zelf bepaalt wat je wilt, en dat je ook de kansen krijgt om je te ontwikkelen, erg belangrijk. Dat gedachtegoed vind ik bij de VVD. Dat de overheid mensen in staat moet stellen om zelf keuzes te maken in plaats van dat de overheid voor iedereen beslist.”

Wat wilt u als lijstaanvoerder bereiken in Hilversum?

“Nou, het zou heel raar zijn als ik nu zou roepen dat Hilversum helemaal nieuw moet. Want de VVD zit nu al zeven jaar in het college dus ik denk dat we al een hele boel goede dingen hebben bereikt. De eerste vier jaar dat we in het college zaten, stonden vooral in het teken van bezuinigen. We zaten toen midden in de crisis en het moest overal een tandje minder. Er zijn toen ook best ingrijpende keuzes gemaakt. De ambtelijke organisatie is behoorlijk ingekrompen en we hebben goed nagedacht vanuit de gemeente van wat is nou echt een taak van de gemeente en wat is nou iets wat we niet vanuit de gemeente hoeven te doen. We staan er nu financieel beter voor dan vier jaar geleden en we zijn echt aan het bouwen en investeren in een beter Hilversum, en daar bedoel ik mee: een betere bereikbaarheid en meer ontwikkelingen in het centrum. We hebben hier al in geïnvesteerd en je kan zien dat dat echt iets oplevert. Het is wat mij betreft alleen nog niet helemaal af. Op het gebied van bereikbaarheid, op het gebied van een aantrekkelijk centrum, maar ook op het gebied van werkgelegenheid ligt er de komende jaren wel echt een uitdaging voor ons. Hilversum is een stad met bijna negentigduizend inwoners die hier wonen en hier werken. Maar er werken hier ook mensen van buiten Hilversum. Dat is ook wel een van de speerpunten waar we de komende vier jaar keihard tegenaan willen gaan.”

Wat verwacht u dat moeilijke punten worden binnen de Hilversumse politiek?

“We hebben best een aantal uitdagingen. Bereikbaarheid is een lastig thema. De afgelopen tien jaar zijn er ook wel grote stappen gemaakt, maar dat blijft altijd iets waar je aandacht aan moet geven. De woningmarkt in Hilversum is ook een punt, deze is behoorlijk overspannen. De huizenprijzen zijn torenhoog, dat heeft voordelen en nadelen. We moeten heel goed kijken hoe we hiermee omgaan in de toekomst. Gaan we bijvoorbeeld bijbouwen? Maar waar gaan we dan bijbouwen? We zijn beperkt in waar we kunnen bijbouwen want we zijn heel zuinig op onze bossen en heiden. Dit zijn wel zaken waar we de komende jaren een aantal fundamentele keuzes in moeten maken. Wat ook heel belangrijk is, ook voor de komende jaren, is dat de provincie recent heeft beslist om Wijdemeren te gaan fuseren met Hilversum. De komende jaren gaat duidelijk worden of dat doorgaat maar ook hoe dat dan doorgaat. Dit heeft wel een enorme impact op de gemeentelijke organisatie. Zowel op die van ons als op die van Wijdemeren. Heftige uitdagen waar we met elkaar allemaal voor staan om dat in goede banen te lijden.”

Wat voor impact heeft dat dan precies?

“Als twee gemeentes één gemeente worden, betekend het dat je van twee organisaties, één organisatie moet maken. Mensen moeten op dezelfde manier en met dezelfde systemen gaan werken. Daarnaast moeten ze het beleid op dezelfde manier gaan handhaven. Alle gemeentes hebben op tal van terreinen hun eigen beleid. Denk bijvoorbeeld aan verkeers-, aan horecabeleid en aan kapvergunningen voor bomen. Als je één gemeente bent, kan het niet zo zijn dat er binnen de gemeente allemaal verschillende regimes vallen. Dus dat moet je toch op de een of andere manier met elkaar in verband brengen. Dat is toch wel een enorme klus.”

Bent u alleen lokaal actief, of ook in de landelijke politiek actief?

“Het voordeel van aangesloten zijn bij een landelijke partij, zoals de VVD, is dat je een netwerk hebt. Een netwerk in de regio zoals goede contacten met VVD’ers van buurtgemeenten. We hebben natuurlijk een provinciaal bestuur waar we goede lijntjes mee hebben en waar we punten onder de aandacht kunnen brengen, maar ook landelijk. Ik heb met name regionaal en in de provincie mijn netwerk, maar ik heb de afgelopen jaren ook wel voor een aantal dossiers kunnen schakelen met Tweede Kamerleden in Den Haag. Een enkele keer zelfs tot de minister toe om bepaalde punten, waar je als lokale politicus en wethouder in Hilversum tegenaan loopt, onder de aandacht kunnen brengen. Om een concreet voorbeeld te noemen: ik ben wethouder verkeer in Hilversum en ik merk dat ik maar beperkte informatie heb over hoe veilig onze straten zijn. Want de cijfers die wij hebben, dat zijn eigenlijk alleen de ongevallencijfers waar de politie, de brandweer en de ziekenhuizen mee komen. Maar als twee personen die tegen elkaar aan zijn gereden samen een schadeformulier invullen, dan weet de gemeente dat in principe niet terwijl we het liefst die informatie wel zouden willen hebben. Dit punt heb ik op provinciaal- en op landelijk niveau aangekaart en uiteindelijk heb ik een amendement geschreven op het landelijk VVD-verkiezingsprogramma, dat overigens is aangenomen. Ik heb het voorstel gedaan dat we vanuit de gemeente met verzekeraars, die de gegevens wel hebben ontvangen, die informatie gaan delen en dat heeft weer tot een zinnetje in het regeerakkoord geleid. In het regeerakkoord staat dus dat we dat soort informatie beter moeten gaan ontsluiten. Dat kunnen bereiken is wel het voordeel als je politicus van een landelijke partij bent.” 

Hoe hoopt u later terug te kijken op deze periode als lijsttrekker? Wat wilt u precies hebben bereikt?

“Alle punten zijn belangrijk, maar politiek is altijd een proces van een lange adem. Dus ik kan niet zeggen dat als ik over vier jaar klaar ben, dat Hilversum dan geen verkeersproblemen, of parkeerproblemen of geen werklozen meer heeft bijvoorbeeld. Ik zou willen dat het zo werkt, maar zo werkt het niet helaas. Overigens hebben we in de afgelopen vier jaar bewezen dat als je echt met elkaar je schouders eronder zet, je het centrum kunt opknappen. Ik denk dat als je diezelfde energie en focus op andere terreinen ook inzet, dat je ook op die vlakken grote vorderingen zou kunnen maken. Soms duurt het misschien iets langer, maar het zijn ook hele ingrijpende beslissingen die je af en toe neemt. Het verkiezingsprogramma hebben we al vastgesteld en de lijsttrekker is al gekozen. Bij de VVD stellen we 8 december 2017 de rest van de lijst vast. Maar ik weet dat we met een ontzettend goede lijst komen, met ervaren en hele goede nieuwe leden, dus ik zie er ook wel echt heel erg naar uit om met de andere VVD’ers komende vier jaar aan de slag te gaan en Hilversum beter op de kaart te zetten!”