Innovatie is een begrip dat overal gebruikt wordt, elk bedrijf is er wel mee bezig. Ook museum Hilversum. De tentoonstellingen in het museum wisselen vaak en er worden verschillende activiteiten buiten de exposities om georganiseerd. Maar in hoeverre is het museum nou bezig met innovatie?
Verslaggeefster Nynke Kooy spreekt Veronique Jansen, communicatiemedewerker van het museum, over de innovatie binnen het museum en geeft met foto's een indruk van het museum en de huidige tentoonstelling: looking for America.