Femke van Drooge (37), is acht jaar lang raadslid geweest en nu fractievoorzitter bij de PvdA Hilversum. Eén van de onderwerpen waar van Drooge zich in verdiept is onderwijs en cultuur. Ze vertelt over het lerarentekort in Hilversum en wat zij vindt van het onderwijssysteem in Nederland.

U bent geboren en getogen in Hilversum. Hoe kijkt u naar Hilversum sinds u fractievoorzitter bent?
Je gaat wel anders naar de stad kijken. Als raadslid heb je invloed op zaken waar je eerst geen invloed op had. Dus je kijkt ook naar bouwprojecten anders van: goh hoe lang is dat project al bezig, hebben we daar als gemeente al wat aan gedaan, moet ik daar als raadslid achteraan zitten? Vroeger kwam het niet in mij op om het aan te kaarten bij de wethouder. Het zorgt er wel voor dat je anders naar de stad kijkt.

Wat houdt het in om fractievoorzitter te zijn voor de PvdA Hilversum?
De rol van fractievoorzitter is in principe niet eentje van: ik ben de leider en wat ik zeg is het belangrijkste. Als je gelooft in democratie waarbij jij de volksvertegenwoordiger bent dan moeten de andere fractieleden ook een gelijke stem hebben in de zaak die je in de fractie bespreekt. Mijn rol is wel het aanspreekpunt, ik probeer fracties voor te zitten, ervoor zorgen dat het gesprek in de fractievergadering goed verloopt en dat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt. Naast dat heb ik mijn eigen onderwerpen waar ik mij in verdiep.

Wat vindt u van het onderwijssysteem in Nederland?
Ik vind het zelf belangrijk dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen die er gebruik van kan en wil maken, of je nou rijk bent of arm. Ten tweede moet het onderwijs van goede kwaliteit zijn. Daarom hebben we nu ook de discussie over het lerarentekort in Nederland. Als er te weinig leraren zijn komen er ook leraren voor de klas te staan die niet de juiste classificaties hebben, de klassen worden groter en de kinderen krijgen dan individueel niet genoeg aandacht. Ten derde moet onderwijs uiteindelijk leiden tot goed betaald werk, dus het moet ook aansluiten op de arbeidsmarkt. Je moet kiezen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, maar scholen moeten ook realistisch zijn in de kansen die de studenten hebben om een goede betaalde baan te krijgen als ze afstuderen.

Hoe zit het met het lerarentekort in Hilversum?
Ik heb niet de exacte getallen in Hilversum, maar je merkt dat er een lerarentekort is. Gelukkig is het in Hilversum niet zo erg dat de scholen moeten sluiten. Soms is de druk ook zo hoog dat leraren overspannen raken of langdurig ziek worden. Op de lange termijn gaat de kwaliteit van het onderwijs omlaag, dat is overal in Nederland. Ik denk dat het ook verstandig is dat Hilversum gesprekken gaat voeren met de scholen om te kijken hoe de school ervoor staat.

Wat vindt u van de staking en wat is volgens u de oplossing voor het lerarentekort?
PvdA staat 100% achter de staking. Allereerst moet er echt structureel meer geïnvesteerd worden. Beter iets dan niets, maar de eenmalige investering is zeker niet genoeg om het probleem op te lossen. Er moet gekeken worden naar hoe we de PABO aantrekkelijker kunnen maken en hoe we de opleiding kunnen verbeteren. Ik denk dat de salarissen van leraren omhoog moeten en dat docent zijn weer gezien moet worden als een belangrijke taak.