GroenLinks Hilversum steunt de bomenkap op Anna’s Hoeve voor de aanleg van de HOV-buslijn tussen Huizen en Hilversum, een natuurverbinding en het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve. “Dat is dan een offer wat je brengt,” aldus raadslid Frank Kool.

Volgens Kool brengt het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve langs het spoor grote voordelen met zich mee. Zo hoeft er slechts één natuurbrug gebouwd te worden in plaats van twee. “De natuurverbinding gaat veel beter functioneren,” noemt Kool als tweede voordeel. De wegverlegging zorgt ervoor dat een kleiner gedeelte van Anna’s Hoeve niet meer toegankelijk is voor publiek dan wanneer de huidige weg blijft liggen. Bovendien hoeft de Weg over Anna’s Hoeve die langs het spoor gaat niet meer door de nieuwe woonwijk heen. Voor het GroenLinks-raadslid wegen deze drie voordelen op tegen de bomenkap. “Dat rechtvaardigt deze bomenkap,” concludeert Kool.

“Als geen enkele boom gekapt mag worden in Nederland, dan kun je ook nooit werken aan verbetering van de maatschappij,” vindt Kool. Hij is van mening dat de actievoerders en Hart voor Hilversum de bomenkap wel heel eenzijdig hebben neergezet en vindt dat het verzet pas in een erg laat stadium komt. “Het project is al aanbesteed, er is al een aannemer geselecteerd. Dan zadel je jezelf op met een strop van miljoenen euro’s.” Kool acht de kans dan ook niet erg groot dat de in half november geplande bomenkap op Anna’s Hoeve toch niet doorgaat. “Die kans is minder dan één procent. Vertraagd, dat zou misschien nog wel kunnen.”

Kool begrijpt de ophef over de bomenkap wel: “Ik begrijp ook dat de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve erg teleurgesteld is en zich blijft verzetten tegen de bomenkap, vanuit hun frustratie snap ik dat wel. Echter zijn er ook andere maatschappelijke partners die zeer kritisch kijken naar de plannen van de gemeente en wel voorstander zijn van deze inrichtingsvisie.” Zo steunt de vereniging Vrienden van ’t Gooi bijvoorbeeld wel de bundeling van alle infrastructuren langs het spoor. “Dat gesprek is geweest, op een gegeven moment moet je dan gewoon door, hoe vervelend dat ook is voor de betrokkenen.”

Op het nieuws dat er tijdens de kapwerkzaamheden op Monnikenberg onlangs een dassenburcht is gevonden, reageert Kool: “Dat heeft gewoon te maken met het toezicht op de uitvoering. Ik vind dat de provincie op dat gebied slordig en onzorgvuldig is geweest, maar er zit ook een andere kant aan, want hoe is die das er gekomen? Die was er vroeger nog niet.” Volgens Kool heeft de das zijn plek hier gevonden dankzij de natuurverbinding die met de verbreding van de A27 is ontstaan. “Het is natuurlijk hartstikke goed nieuws dat die das er nu zit. Wat is er nu mooier als je die natuurbrug tussen Monnikenberg en Anna’s Hoeve kan maken, zodat die das ook op Anna’s Hoeve kan komen. Dan doen we pas echt aan natuurontwikkeling. Het bewijst mij alleen maar dat we op de goede weg zitten met de natuurontwikkeling die nu op Anna’s Hoeve plaatsvindt.” Wel vindt hij dat de provincie maatregelen moet nemen om de das niet weg te jagen. “Dat is een zorgvuldige uitvoering van je plannen, dat hoort er wel bij.” Deels vindt hij dan ook dat de provincie daarin is tekortgeschoten. “Dat heeft toch te maken met goed deskundig toezicht op de uitvoering, je moet daarbovenop zitten.”

Kool verwacht niet dat de twee werelden ooit bij elkaar komen. “Je moet soms investeren in de natuur en soms is daar op korte termijn dan een offer voor nodig. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat de natuurontwikkeling er zeer bij gebaat is.”