HILVERSUM – De provincie Noord-Holland zet het beleid voort: zo snel mogelijk na de verkiezingen van maart 2018 moet een complete bestuurlijke fusie gevormd zijn en uiteindelijk moet één grote gemeente Gooi en Vechtstreek worden gevormd, genaamd ‘Gooiland’ of ‘Gooistad’. Hoe één grote gemeente het best gevormd kan worden brengt nog discussie met zich mee.

Wat is de beste manier om de fusie zo soepel mogelijk te laten verlopen? Daar hebben de verschillende fracties in de regio discussie over. De fusie kan in één keer doorgevoerd worden, de kleinere losse gemeentes worden dan in een keer allemaal deel van grote gemeente Gooi. Òf, moet dit in tussenstappen? De manier waarop de eerste fusie plaatsvindt, leidt tot drie gemeentes. Dan zal eerst Hilversum fuseren met Wijdemeren, Huizen met Laren en Blaricum en Weesp, waarna die weer in één gemeente op gaan.

D66 staat erop dat alle gemeentes in één keer fuseren. Ze vinden de tussenstappen omslachtig: “Het geeft meer problemen dan een directe oplossing. De gemeentes worden er niet beter van; de burger niet, en de regio niet.” Hart van Hilversum is tegen de directe fusie: “Een gemeente met 200.000 inwoners is te groot. Hooguit een fusie van Hilversum en Wijdemeren zal wenselijk zijn.”

De discussie wordt met meerdere partijen gevoerd, desondanks gaat de fusie door, want uiteindelijk heeft de provincie het voor het zeggen. Hoe de fusie precies wordt doorgevoerd, is dus nog wel de vraag.