De fusie tussen de gemeenten Hilversum en Wijdemeren lijkt voorlopig van de baan. De gedeputeerde staten van Noord-Holland laten weten dat de procedure hiervoor beëindigd is. Aanleiding hiervoor is het ‘concept-beleidskader herindeling 2018’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De zogenaamde arhi-procedure is beëindigd omdat in het beleidskader de rol van de provincie niet is vergroot. ‘’De gedeputeerde staten constateren dat het concept-beleidskader herindeling 2018, in weerwil van wat mocht worden verwacht op grond van het regeerakkoord, de provinciale rol bij arhi-procedures niet wordt versterkt’’, legt de provincie uit op haar website.

De verwachting is dat de fusie daardoor niet op voldoende steun kan rekenen in het parlement. ‘’De gedeputeerde staten verwachten op grond van het concept-beleidskader dat beide provinciale arhi-procedures in de Gooi en Vechtstreek op onvoldoende steun in het parlement kunnen rekenen.’’

Ondanks het stoppen van de procedure blijft de provincie van mening dat de bestuurskracht problemen nog steeds opgelost moeten worden, maar maakt zelf nu een pas op de plaats. ‘’De gedeputeerde staten vinden dat het nu in de eerste plaats aan de gemeenten is om hun verantwoordelijkheid te nemen om samen met de minister van buitenlandse zaken een oplossing te vinden’’, besluit de provincie in haar statement.

De gemeente Hilversum zei vorige week nog de samenwerking met Wijdemeren te gaan uitbreiden. Hilversum zou vanaf 1 januari onder andere de Wijdemeerse financiële administratie uitvoeren. Het is onbekend of dit nog doorgaat.

De plannen stuitten eerder al op gemengde reacties binnen de gemeenten. Zo haalde actiegroep Wijdemeren2020 bijna 8000 handtekeningen op tegen de fusie. Ook de gemeenteraad in Hilversum was verdeeld. De SP diende in juli nog een motie in om de effecten van een eventuele fusie beter de onderzoeken, maar deze motie werd door de raad verworpen.