Hilversum is een gewilde gemeente om in te wonen. Het ligt leuk, niet te groot of te klein, goede voorzieningen en het is goed bereikbaar. Hierdoor heeft het woonmilieu in Hilversum een positieve aantrekkingskracht; veel mensen willen er een woning kopen. Voor de hogere inkomensklasse is er genoeg aanbod en keuze. De lagere-inkomensgroep heeft het echter wat moeilijker, globaal is daar meer vraag dan dat er aanbod is. Gemeente Hilversum pakt dit probleem aan.

Inge Huiskers, woonadviseur regio Gooi en Vechtstreek, vertelt dat de gemeente zich niet richt op een persoon of inkomensklasse, maar op de hele bevolking, die in Hilversum bestaat uit zowel miljonairs als mensen die in de bijstand zitten. Ze bevestigt dat het inderdaad druk is op de woningmarkt. De grootste oorzaak hiervoor is dat er de laatste jaren sprake is van gezinsverdunning. Waar in een huishouden eerst gemiddeld vier mensen woonden, is dit gedaald naar twee. Dit komt door de individualisering die al vanaf de jaren 80 aan de gang is, niet alleen in Hilversum, maar door het hele land. Om hieraan tegemoet te komen, zouden er voor hetzelfde aantal mensen veel meer huizen gebouwd moeten worden. In Hilversum is er de laatste paar jaar juist steeds minder gebouwd.

De gemeente is nu bezig met het oplossen van dit probleem door steeds meer woningen toe te voegen. Op dit moment zijn er grote nieuwbouw- en transformatieprojecten bezig. Lege plekken worden opgevuld met woningen en leegstaande gebouwen worden omgebouwd naar appartementencomplexen. ‘’Maar dat is alleen het grote plaatje’’, zegt Inge Huiskers. ‘’Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat elk individueel huishouden van vandaag op morgen een woning kan vinden.’’