HILVERSUM – De gemeente Hilversum lanceerde dit jaar een veelbelovende lijst met doelen en bijbehorende plannen ter realisatie voor een duurzaam Hilversum in 2050. Uit een onderzoek van 2015 door Natuur en Milieu onder 400 gemeenten bleek dat Hilversum op plek 389 stond wat betreft duurzaamheid.

Dit jaar moet een begin worden gemaakt met het uitvoeren van de plannen voor een duurzaam Hilversum. In deze plannen staat onder andere het realiseren van 15.000 extra zonnepanelen vóór 2020. Hiervoor zijn zogenoemde Green Deals gesloten met HilverZon. Het initiatief om duurzaam te leven krijgt alleen niet altijd toestemming van de gemeente. 

“Voor mensen die in één van de wijken met beschermd gezicht wonen is het nog altijd bijzonder lastig om zonnepanelen of een zonneboiler te plaatsen als die in het zicht ligt,” aldus Jeroen Haringman, die zelf tegenstand krijgt van de gemeente. “Het contrast met de overige wijken waar zonnepanelen en zonneboilers vergunningsvrij zijn is dan ook vrij groot, daar zie je de laatste paar jaar steeds meer zonnepanelen en hier en daar ook zonneboilers verschijnen.” De gemeente geeft als reden hiervoor dat het lelijk is.

Het contrast tussen de duurzame plannen en het in de weg staan van particulieren die op eigen houtje aan een duurzaam Hilversum willen werken staat hier op gespannen voet. Op de vraag waarom de gemeente deze eigen initiatieven in de weg staat wilde zij geen antwoord gegeven. Of ze hier later nog meer informatie over willen geven is nog onduidelijk. Voor Jeroen heeft het beleid van de gemeente ervoor gezorgd dat hij zijn huis inmiddels probeert te verkopen.