Het presidium, bestaande uit de fractievoorzitters, heeft voorgesteld het spreekrecht van burgers gedeeltelijk te wijzigen. Burgers mogen na deze wijziging niet meer inspreken op een niet geagendeerd onderwerp. Een duidelijke vervanging is er nog niet. De raadswerkgroep adviseert de commissie dan ook het voorstel te laten vervallen, in afwachting van een breder voorstel.

Regie Redmeijer (51), gemeenteraadslid bij Hart voor Hilversum, is van mening dat er iets moet veranderen: “Ik vind dat we onze burgers tekortdoen. Het inspreekrecht op niet geagendeerde onderwerpen doet geen recht aan de burger die de moeite neemt te komen.” Ze vindt dat er een passende oplossing moet komen. Redmeijer: “Burgers horen vaak niets terug en krijgen geen goed antwoord op hun vragen.” Communicatie vanuit de gemeente speelt hierbij een grote rol. Ze vertelt: “Als gemeente moeten we de middelen van de burger beter communiceren. Politieke voorkeur is bij inspraak niet van toepassing.”

Masoud Bayat (57) heeft een verleden in de journalistiek en vindt dat de aanpassing gevaarlijk is voor schrijnende gevallen. Bayat: “De burgers moeten gelijk kunnen ingrijpen. Gewone mensen worden slachtoffer als het spreekrecht vervalt.”

Een mogelijke oplossing is dat de fracties zogenaamde blokjes kunnen agenderen, om burgers te laten spreken. Burgers zullen hierdoor gelijk beter antwoord krijgen op hun vragen en zorgen. Een nadeel van het blokjesvoorstel zou kunnen zijn dat de burgers een fractie moeten kiezen om hun verhaal kwijt te kunnen.