Het stedenbouwkundig plan en het concept van het beeldkwaliteitsplan voor het Stationsgebied zijn af. Hier wordt in mei en in het najaar naar gekeken en over besloten. Maar wat zijn de plannen zoals ze nu opgesteld staan en wat zijn de gevolgen daarvan?

Waarom wil de gemeente het Stationsgebied opnieuw inrichten? 

De gemeente wil het Stationsgebied opnieuw inrichten omdat volgens de gemeente de doorstroom van de centrumring niet goed doorloopt, het stationsgebied voor een deel verloederd is, er fietsparkeerproblemen zijn en er geen duidelijke verbinding tussen het station en het centrum is. Dat is een handjevol redenen, maar ook vindt wethouder Arno Scheepers, die projectwethouder is, dat er geen ‘wow’ factor is bij het stationsplein terwijl die er wel moet zijn volgens hem. 

Er is nu geen wow factor

Wat zijn de plannen?

Nu staat nog niks vast, maar als we uitgaan van de voorlopige plannen en wensen dan zal er om te beginnen het tekort aan fiets parkeerplekken opgelost worden. Ook zullen er extra woningen komen en meer groen. Het verkeer zal beter doorstromen en de centrumring wordt minder kwetsbaar door het tweerichtingsverkeer van het Schapenkamp.

 Hoe staan de Hilversummers hier in? 

Hilversummers hebben in de afgelopen jaren kunnen meedenken door ideeën en opmerkingen toe te voegen. Zo ook eind 2018, tijdens een inloopbijeenkomst en een online meningspeiling. De inbreng van de inwoners is meegenomen en verwerkt in het concept van het beeldkwaliteitsplan. Toch vinden sommigen de plannen nog niet goed. Zo is er ook een alternatief plan ontworpen, namelijk “De 4 Brinkjes”, door kunstenaar Michel Huisman. In februari presenteerde hij zijn alternatieve plan bij een debatavond over het Stationsplein. Hier kwamen toen 230 mensen op af. 

Wat gaat het kosten? 

De verwachte kosten zijn volgens de gemeente 45 miljoen euro. Maar omdat er nog veel keuzes gemaakt moeten worden en de plannen nog niet vast staan, kan het bedrag alsnog hoger of lager worden. Ook is er nu nog geen geld gereserveerd voor het Stationsgebied, zegt de gemeente. 

Stationsgebied wordt het hart van de Mediastad

Wat zijn de doelen van de plannen? 

Wethouder Arno Scheepers en Stedenbouwkundige Daan Zandbelt zijn het er allebei over eens dat er een aantrekkelijkere en prettige sfeer moet zijn in het Stationsgebied. Volgens het beeldkwaliteitsplan zal de nieuwe bebouwing het passende puzzelstuk zijn dat station en centrum op elkaar laat aansluiten. 

De automobilist zal van het stilstaan af zijn en het station wordt beter bereikbaar. Daarnaast zal volgens de gemeente de sociale veiligheid toenemen en het Stationsgebied zal eigenlijk vrijwel gelijk het hart van de Mediastad zijn.