“Voor de kerkelijke gemeenschap is deze winkel erg belangrijk”, vertelt Dicky van den Broek, secretaris en vrijwilligster van de Bijbel-In. Deze winkel wordt zes dagen per week draaiende gehouden door vrijwilligers. De vrijwilligers die werken in de winkel, gelegen in het winkelcentrum Hilvertshof, zijn afkomstig uit diverse kerkelijke gemeenschappen. “Via het werk in de winkel willen we mensen in aanraking brengen met het goede nieuws, dat Gods liefde naar hen uitgaat. “

De Evangelische boekhandel brengt dit goede nieuws door in de winkel persoonlijk met mensen in contact te gaan.“Wij nemen echt de tijd om een praatje te maken met de mensen”, vertelt van den Broek, “Zo hebben wij in de winkel een koffietafel waar we kunnen praten onder het genot van een kopje koffie en staan wij met boektafels bij scholen.” 

Vrijwilligers zorgen dat de winkel zes dagen in de week weer open kan. “We hebben een bestuur van zeven personen die lijkt op ieder ander bestuur. We hebben een voorzitter, administrateur, penningmeester, secretaris en drie algemenen bestuursleden.” Van den Broek is de secretaris en ook regelmatig in de winkel te vinden. “Samen met de vrijwilligers hebben we vergaderingen om de zaken door te praten.” 

“De vrijwilligers zijn afkomstig uit diverse kerkelijke gemeenschappen, zoals de Vrije Evangelische Gemeente, Hervormde Gemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Het is juist fijn om met mensen uit diverse kerken samen te werken.” Sommige vrijwilligers zijn gevraagd om in de Bijbel-In te komen werken, andere mensen hebben zelf interesse getoond. De secretaris vertelt: “Er zijn meerdere redenen om dit vrijwilligerswerk te doen. Sommigen gaan bijvoorbeeld met pensioen. De mensen die zich aanmelden moeten wel achter de doelstellingen van onze winkel staan.” 

Van den Broek vindt het mooi om vrijwilligerswerk te doen omdat je dan contact hebt met allerlei mensen die in de winkel komen. “Het is leuk als de mensen blij de winkel uitgaan omdat ze geslaagd zijn of omdat een cadeautje leuk ingepakt is of misschien wel omdat ze een leuk gesprek hebben gehad. Bovendien is het onderling contact met elkaar als vrijwilligers leuk. We leven met elkaar mee.” De vrijwilligster heeft er voor gekozen om bij de Bijbel-In te werken omdat ze daar werkt met mensen die hetzelfde doel hebben. “We willen mensen dichter bij het Evangelie brengen.” 

Vanaf het begin van de organisatie staat de Evangelie al centraal. In 1968 is de Bijbel-In begonnen als een evangelisatiepost op de Groest in het centrum van Hilversum. “Een evangelisatiepost is een ruimte van waaruit geëvangeliseerd kan worden. Vijf jaar is er vanuit deze ruimte geëvangeliseerd onder jongeren. Men wilde jongeren laten zien wat Christus in hun leven kan betekenen. Het bestuur van die stichting bestond uit mensen uit verschillende gemeenten”, vertelt van den Broek. De winkel is in 1973 begonnen in het toen nieuw gebouwde Hilvertshof. 

Voor de kerkelijke gemeenschap is de Bijbel-In een belangrijke winkel waar je samen met het geloof bezig kan zijn. “De mensen kunnen hier de boeken inzien en voelen wat voor boek het is. Mensen kunnen hier kaarten en cadeauartikelen kopen voor speciale gelegenheden zoals doop en belijdenis. In de winkel verkopen wij ook cd’s met geestelijke muziek. Zo’n winkel is er verder niet in Hilversum, maar ook niet in Bussum en Baarn.”