HILVERSUM: Wethouder Arno Scheepers van de VVD heeft twee modellen voorgelegd voor de herontwikkeling van het stationsgebied: Het ‘’passagemodel’’ en het ‘’zeven straatjes model’’. Binnen Hilversum is er veel discussie welk model er moet worden gekozen.

Er is veel discussie welk van de twee modellen uiteindelijk gekozen moet worden. Er zijn twee modellen voor de herontwikkeling van het stationsgebied: het  ”passagemodel” en het ”zeven straatjes model”. Het grootste verschil tussen de twee is een autotunnel bij het passagemodel. Over die autotunnel is veel discussie. Raadslid Lex van Waarden van GroenLinks heeft een voorkeur voor het zeven straatjes model.

Uit uw tweet is af te leiden dat uw partij een voorkeur heeft voor het zeven straatjes model, waarom?

‘’Als wij als GroenLinks naar de 2 modellen kijken zijn we allereerst heel tevreden dat er in beide modellen geen tweerichtingsverkeer voor de auto komt. Daar hebben wij afgelopen jaar tijdens de vergaderingen voor gepleit. Wij hebben een voorkeur voor het zeven straatjes model, onder andere omdat een autotunnel naar onze mening niet samengaat met een ‘’groen welkom’’, de hoofdreden van de herontwikkeling van het stationsgebied.’’

Wat vindt u de nadelen aan het passagemodel?

‘’Als we verder op de tunnel inzoomen, zie je in het model dat die tunnel in een woningbouwblok half boven de grond komt. Dat heeft een enorme impact en het is erg ingewikkeld om dat op een goede manier in te passen. In het 7 straatjes model zit veel meer ontspanning. De auto’s rijden in 1 richting op maaiveldniveau net zoals nu. De busbaan is er niet meer, dus de oversteek voor voetgangers en fietsers wordt veel eenvoudiger.

Ook heb ik gevonden dat GroenLinks het erg belangrijk vindt dat de auto’s ‘’te gast’’ zijn, waarom?

Het stationsgebied is een belangrijke plek in het centrum waar heel veel mensen langs komen. Verkeersveiligheid is dan van groot belang. Een autoweg waar hard gereden wordt past daar niet bij, het is passend dat men op die plek de auto wat meer terugbrengt in snelheid, bijvoorbeeld door andere bestrating. De oversteek kan zo ingericht worden dat de auto’s er meer te gast zijn en dat er veel meer ruimte en veiligheid is voor fietsers en voetgangers.

Denkt u als het zeven straatjes model voortgezet wordt de herontwikkeling zal slagen?

Als je nu uit het station komt is er een veel te grote lege ruimte en veel onrust en onveiligheid met een auto- en busbaan en fietsen. Met het zeven straatjes model en de grote ondergrondse stations-stalling voor fietsen is er straks een mooi nieuw stationsgebied. Komend jaar wordt het stedenbouwkundig plan uitgewerkt en daarna gaan de architecten aan de slag om de gebouwen te ontwerpen. Wanneer we allemaal de ambities die er zijn hoog houden ben ik er van overtuigd dat de herontwikkeling slaagt en iedereen straks is met plezier Hilversum binnenkomt. Omdat het een erg groot project is moeten we komende jaren wél goed opletten dat het financieel binnen de kaders blijft. Ik ga er  vooral ook op letten dat we niet bezuinigen op ruimtelijke kwaliteit. Zodat het echt een ‘Groen’ en hartstikke mooi ‘Welkom’ wordt.