Het is 19.30 uur en inmiddels pikdonker als een groepje mensen op maandagavond 31 oktober het Raadhuis van Hilversum betreedt. De enige plek waar op dat moment licht brandt is in het kantoor van Hart voor Hilversum. Hier zal vanavond, onder het genot van een kop koffie of thee, een fractievergadering plaatsvinden.

De verschillende leden van de partij stromen langzaam binnen, hangen hun jas aan de kapstok of over hun stoel en nemen plaats aan de vierkante tafel. Na wat schuiven en meten en het gewissel van stoelen heeft iedereen vrij snel een plekje gevonden.

De vergadering wordt geopend door Jan Slingerland, voorganger van dienst en tevens commissielid van de partij. Hij introduceert de notulist van de avond, Joey Bouwkamp, en legt uit wie er wel en niet aanwezig zijn. In het kantoor zitten twee raadsleden, vier commissieleden en één bestuurslid. Jan Slingerland introduceert nog enkele andere aanwezigen en heet iedereen welkom voordat hij begint aan het eerste agendapunt.

Marlon van Dalen, een van de twee aanwezige raadsleden, krijgt als eerste het woord. Er wordt gepraat over een eventuele “Hilversumkaart”, een initiatief dat is afgeleid van de bestaande “Rotterdampas”. Dit is een pas die mensen in hun gemeente aan kunnen vragen, en waarmee je als inwoner veel gratis activiteiten en flinke kortingen kunt krijgen. “Wij willen dit initiatief graag in Hilversum van de grond krijgen”, vertelt Marlon van Dalen. Er wordt nagedacht over dit onderwerp en tevens een na koppeling gedaan van de gemaakte reis voor raadsleden naar Rotterdam op 27 oktober.

Marlon van Dalen vervolgt de vergadering met de planning voor de volgende burgerparticipatie bijeenkomst. Deze bijeenkomst is een thema-avond over verschillende onderwerpen die spelen binnen de wijk. De leden denken niet alleen na over de invulling van de avond, maar ook over de thema’s en de flyers. Het voorstel om eerst met burgers in gesprek te gaan, en daaraan het verkiezingsprogramma te schrijven wordt goed in ontvangst genomen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van Hart voor Hilversum, waarbij de wensen van de burger centraal staan. De groep is druk aan het brainstormen over verschillende ideeën en initiatieven. Het is een interactief gesprek, waarin men de ruimte geeft om te praten en te luisteren naar elkaar.

Inmiddels is Karin Walters, fractievoorzitter, aangeschoven bij de vergadering. Zij is tevens initiatiefnemen van Park+Bike, een nieuw idee voor betere bereikbaarheid en het fileprobleem van het Mediapark. Eerder deze week hebben Hart voor Hilversum, GroenLinks en de ChristenUnie dit idee gepresenteerd en naar buiten gebracht. Samen denken ze na hoe ze dit meer onder de aandacht kunnen brengen. Onder meer flyeren en het gebruik van sociale media lijkt belangrijk voor de bekendheid. Karin Walters maakt een bruggetje naar het volgende agendapunt, namelijk de aanloop naar de verkiezingen in maart 2018. Het is volgens iedereen belangrijk om goed neer te zetten ‘wie wij zijn en wat wij doen’. Marlon van Dalen vertelt: “Het zijn de kleine dingen waardoor mensen ons herinneren. Het is belangrijk om een klein en groot bereik te hebben in de buurt en om contacten te onderhouden.”

Na een korte pauze schuiven alle leden weer aan. In het aankomende uur komen nog enkele belangrijke onderwerpen aan bod. De leden bespreken zaken die nog niet voor publicatie gereed zijn, maar waar eerst nog een interne discussie over gevoerd moet worden. Iedereen brengt ideeën op tafel en er is ruimte voor discussie. Als het einde van de vergadering nadert, bespreekt Jan Slingerland het activiteitenoverzicht van de gemeenteraad. Ze bespreken wie naar welke bijeenkomst gaat en verdelen de individuele taken.

Aan het einde van de vergadering stellen alle leden vragen en bespreken ze belangrijke dingen die nog niet aan bod zijn gekomen. Een aantal leden oppert individuele ideeën en bespreken deze kort met de rest. Voordat iedereen naar huis vertrekt, bedankt Jan Slingerland alle deelnemers voor hun aanwezigheid en inzet tijdens deze lange, maar zeer nuttige vergadering.