Coalitiepartij Hart voor Hilversum (HvH) nodigt woningbouwcorporaties, ambtenaren en inwoners uit om de uitkomsten van hun onderzoek naar leegstaande huurwoningen te presenteren. Op dinsdag 14 januari zal vanaf 19:30 de bijeenkomsten plaatsvinden op de Kruisdam. Eerder publiceerde wij al een artikel over woningen die langdurig leegstaan na het overlijden van een huurder. HvH wil nu mogelijke oplossingen verkennen.

Het onderzoek, dat vanuit het initiatief van gemeenteraadslid Regie Redmeijer is opgezet, moet tot verduidelijking gaan zorgen van het probleem. Volgens HvH “raakt het onderwerp een breed sociaal-maatschappelijk vraagstuk”, wat betekent dat alle betrokkenen hier samen over in gesprek moeten gaan. Het programma van de avond bestaat uit een informatief en interactief deel, zo meldt HvH op hun website.

Wanneer een huurder overlijdt kunnen er juridische problemen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de huurt niet opgezegd wordt omdat de overledene geen directe familie heeft die het op kan lossen. Woningcorporaties zijn hier veel geld en tijd aan kwijt, en dit draagt ook bij aan de krapte op de woningmarkt. HvH hoopt met deze informatieavond een eerste stap te zetten om de problemen concreet in kaart te brengen en de situatie te verbeteren.