Na het stille protest van apothekers in de regio Gooi en Vechtstreek tegen geweld aan de balie van de apotheek. Apotheekster Bernadine Armbrust stelde dat de zorg in Nederland verrot is. De marktwerking in de zorg en alle internationale en financiële belangen zorgen voor een slecht farmaceutisch beleid. Dat apothekers niet altijd kunnen leveren want klanten verwachten, is de voornaamste reden van het geweld tegenover apothekers.

Wat is de oorzaak van het medicijntekort in Nederland?

Er wordt in Nederland gesproken van een medicijntekort als het medicijn langer dan twee weken niet leverbaar is. Een grote oorzaak van het medicijntekort bestaat uit het feit dat medicijnen worden geproduceerd in lagelonenlanden. Het gebeurt afgelopen jaren steeds vaker dat fabrikanten niet kunnen leveren wegens productieproblemen of dat ze niet kunnen leveren naar de groeiende vraag. Daarnaast hebben fabrikanten maar beperkte opslagruimte vanwege de hoge kosten.

Zorgverzekeraars spelen ook een rol, met het ‘preferentiebeleid’. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) legt het preferentiebeleid uit. ‘Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof kiest de zorgverzekeraar een preferent geneesmiddel dat wordt vergoed en verkocht in de apotheek’. Het uiteindelijke doel van het preferentiebeleid is medicijnleveranciers laten concurreren om de laagste prijs. Zo blijven de geneesmiddelenuitgaven laag. Negatieve gevolg voor fabrikanten is dat ze weinig winst maken. Zij verstrekken dus minder geneesmiddelen aan de Nederlandse markt, want het is niet rendabel. Tekorten op de markt kunnen dan niet een, twee, drie worden aangevuld.

Na aanleiding van het stille protest in ’t Gooi begin mei, is er vanuit de politiek en de zorgverzekeraars nog geen antwoord gekomen voor een oplossing tegen geweld aan de balie. De apothekers kampen nog steeds met tekorten op bepaalde medicijnen en moeten patiënten teleurstellen met een ander variant. Dit is niet enkel in Hilversum en omstreken, maar onveranderlijk ook in de rest van het land.

De oplossing?

De financiële belangen zijn het grootst. Als je aan iemands portemonnee zit, is het hommeles. Maar we praten hier over geneesmiddelen. Zit er een prijskaartje aan een gezond leven? Blijkbaar, het afschaffen van het preferentiebeleid zorgt voor veel hogere kosten van medicatie. Dat wil men juist voorkomen. De KNMP streeft naar meerdere veranderingen. Bijvoorbeeld een vroeg meldplicht van fabrikanten als er leveringsproblemen zijn en overheidsoptreden tegen tekorten en een imperfecte markt. Daarnaast is het vergroten van de voorraden ook een optie om patiënten op langer termijn te voorzien van medicatie.

Is de farmaceutische zorg in Nederland verrot?

Verrot is een groot woord, maar de zaken zijn niet op orde. De tekorten blijven oplopen. Vijf jaar geleden lag het tekort op 420 medicijnen die tijdelijk of definitief niet leverbaar waren. Cijfers van vorig jaar vertellen een toename tot 770 medicijnen, volgens het KNMP Farmanco. Het preferentiebeleid moet op de schop worden genomen. Door de concurrerende leveranciers daalt de prijs weliswaar, maar dus ook de voorraden voor de markt. De marktwerking en de belangen leiden tot het slecht farmaceutisch beleid, zoals Armbrust eerder stelde.

 

Foto: www.nlportaal.nl