Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum (BOB-H), mede-opgericht door Henri van IJken, is een burgerinitiatief tegen de huidige plannen van de bouw van driehonderd woningen op de huidige busremise van Connexxion. Van IJken wil, samen met een dagelijks groeiend aantal betrokken Hilversummers, een park verwezenlijken op het terrein, dat vlakbij het station ligt: Central Park Hilversum — het groene hart van Hilversum.

Hoe kwam u op dit idee?

Van IJken: Op 11 juli woonde ik een bijeenkomst bij van de projectontwikkelaar, die tevens eigenaar is van de grond waar de busremise is gelegen. Hier zag ik de plannen om ruim driehonderd woningen te plaatsen, waaronder drie torenflats. Ik heb foto’s hiervan gemaakt, dit aan de omwonenden laten zien en gezegd: “Hier kunnen we iets beters van maken”.

Wat moeten we ons voorstellen bij het concept “Central Park Hilversum”?

De grond waar de busremise is gelegen is zo’n vijfhonderd meter lang. Op sommige plekken is het wat smaller, zo’n vijfentwintig meter breed, en op andere stukken is het veel breder. Wat ik wil, is hier een langgerekt park van maken met een grote vijver, bruggetjes waar je leuk kan wandelen. Ook met flora en fauna, waardoor het een biotoop wordt met kikkers, salamanders, insecten en vogels.

Dit park biedt voor Hilversummers een stukje natuur en rust, middenin het centrum — net als het Central Park in New York, vandaar de naam. Het zou dus een goed recreatief gebied zijn om te wandelen of op een aangrenzend terrasje wat te eten of drinken. Je kunt hiermee de omliggende buurten omsluiten. Momenteel loopt er een scheidingsmuur van de busremise, wat een paar honderd meter lang is. Als je dat allemaal weghaalt, creëer je een open gebied met groen waar je doorheen kunt lopen. Dit is wat ik voor ogen heb, en het park zou tevens veel huidige problemen kunnen oplossen.

Wat voor problemen?

Er is in dit gedeelte van Hilversum helemaal geen groen, los van een paar verdwaalde bomen. In het gemeentelijke gebiedsagenda van postcode 1221, waar dit stuk grond is gelegen, staat dat er een substantieel gebrek aan groen is, en dat het van belang is om dit aan te leggen om allerlei redenen, bijvoorbeeld de wateroverlast dat het gevolg is van de verstening van de wijk. Bijna iedere Hilversummer weet dat de Beatrixtunnel, dat zo’n tweehonderd meter van de busremise ligt, regelmatig volloopt met water als het hard regent. Door een park aan te leggen met een vijver, creëer je flora en fauna én wateropslag, waardoor je dus het regenwater daarheen kunt pompen in plaats van de riolering.

Ook kun je met de aanleg van dit park het parkeerprobleem in de wijk oplossen. Je zou onder het hele terrein een parkeergarage kunnen aanleggen, zoals op het Malieveld in Den Haag. Je kunt daar honderden auto’s kwijt en op die manier los je in één keer het parkeerprobleem van de hele postcode op.

En dan is er ook nog de stikstofdiscussie. Ik begrijp dat er nu sprake is van “eerst compenseren voordat je kunt bouwen”. Dan is de aanleg van Central Park Hilversum een hele mooie manier om te compenseren voor andere bouwprojecten in Hilversum, want als je alles gaat volbouwen, dan zou ik niet weten waar je als gemeente anders gaat compenseren. Er is al zo weinig groen in Hilversum, en ik denk dat je door de aanleg van centraal gelegen park ook een goed voorbeeld aan de rest van Nederland geeft.

Wat is er zo slecht aan de huidige plannen?

Door wél te bouwen, los je geen problemen op maar vergroot je de huidige problemen alleen maar. Als je driehonderd woningen aanlegt, betekent dat toch zeker dat er zo’n zeven-à achthonderd mensen gaan wonen op slechts één hectare grond. Dat is allereerst, in verhouding, een exceptioneel hoge bevolkingsdichtheid. De bouw van drie torenflats draagt enkel bij aan overbevolking, verstening en de parkeerproblematiek. De brandweer kan nu al niet eens meer door sommige straten rijden vanwege alle geparkeerde auto’s.

De huidige plannen zijn eigenlijk waanzinnig. Het draait natuurlijk om geld en het bouwen van woningen, maar je moet je afvragen welke problemen je met dit plan oplost.

Toch is er een tekort aan woningen. Is het niet noodzakelijk om te bouwen?

De gemeente Hilversum heeft vier hectare bouwgrond — het circusterrein bij Kerkelanden — dat al meer dan 35 jaar braak ligt. Er wordt helemaal niks mee gedaan. Zo zijn er nog wel meer plekken in Hilversum, overigens, maar alleen het circusterrein is al vier keer groter dan de busremise. Als er zo’n nood is om huizen te bouwen, dan vraag ik me af waarom dat tot nu toe nog niet op die locatie is gedaan. Je kunt daar met gemak duizend woningen aanleggen, en daar past overigens hoogbouw ook goed tussen omdat er omheen al veel hoogbouw staat. Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen er blij van worden om zo opgehoopt te worden op één hectare grond. 

Is het plan wel haalbaar?

Ik heb gesproken met de projectontwikkelaar. Hij is bereid de grond te ruilen met de gemeente. De gemeente is in het bezit van grond dat zij kunnen ruilen, dus het is aan de gemeente om dit te doen. Verder is het financieel gezien ook mogelijk. Voor postcode 1221 is er drie miljoen euro uitgetrokken om het opnieuw in te richten. Ook is er een bomenfonds in Hilversum van een anderhalf miljoen euro waar veel te weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarbij komt ook nog eens het Waterschap kijken. Dat is een belanghebbende partij en wij zullen hen vragen eventueel te investeren in ons plan.

Hoe reageren de Hilversummers op de plannen van de stichting?

De reactie is overweldigend positief geweest. Onze stichting krijgt soms wel 75 nieuwe aanmeldingen per dag en mensen bieden ons zelf aan te helpen, bijvoorbeeld met grafisch ontwerp, IT-handelingen of het verspreiden van flyers. Ik had wel verwacht dat de directe omwonenden achter het plan zouden staan, maar we reiken daar nu ook steeds verder buiten. Uiteindelijk is het park ook een centraal gelegen punt waar iedere Hilversummer natuurlijk baat bij zou hebben.

Wat gaat er nu gebeuren?

Wij wachten nu op een vervolggesprek met wethouder Floris Voorink. We willen natuurlijk zo snel mogelijk een park kunnen aanleggen in Hilversum, maar we zijn bereid om hoger beroep te gaan tot aan de Hoge Raad. Zo kan het snel al tien jaar duren voordat er überhaupt wat gebouwd mag worden op het terrein van de busremise. Dat is natuurlijk zonde van de tijd, en we hopen alle betrokken partijen bij elkaar kunnen te brengen om het plan te verwezenlijken.

U hoopt natuurlijk op het beste, maar wat verwacht u?

Ik denk dat de stikstofcrisis het maken van een park op deze locatie noodzakelijk zou kunnen maken. We zijn het maximumlimiet van vervuiling eigenlijk al voorbij, dus kunnen we niet meer bouwen zoals we gewend zijn geweest. We moeten eerst compenseren en dan pas bouwen, en ik denk dat daar wel de grootste motivatie is te vinden voor de gemeente om goedkeuring te geven voor dit plan.

Wat mij overigens wel verbaast, is dat de welzijn van de burger en hun behoeften niet erg hoog op het lijstje van politici staat. Als je ziet dat er zoveel mensen zijn die op deze locatie een park willen hebben; waar iedereen blij van wordt; dat een hele belangrijke nutsfunctie zal krijgen; dat allerlei problemen in de wijk zou oplossen, dan snap ik niet waarom het stadsbestuur niet zelf al het initiatief heeft genomen om hier een stadspark te bouwen. Je wilt problemen oplossen, niet groter maken, lijkt mij. Jammer dat politici dit zelf niet aanpakken, maar zodoende dat wij het als burgers nu aanpakken. Ik hoop er met z’n allen uit te komen.