Met de huidige woningmarkt komt woonfraude steeds vaker voor. De meeste klachten gaan over illegale bewoning, illegale doorverhuur en hennepkwekerij. Hermon Kidane, medewerker incasso en woonfraude bij Dudok Wonen, vertelt: “In de praktijk blijkt dat woonfraudeurs vaak in meer dan één opzicht frauderen.”

Dudok Wonen heeft eind 2018 een onderzoek gedaan naar 61 adressen. Bij 34 van deze adressen is woonfraude ontdekt, zeventien woningen kwamen hierdoor beschikbaar. In 2018 zijn er totaal twee hennepkwekerijen ontmanteld. Kidane: “Dudok Wonen treedt hard op tegen woonfraude. Met de aanpak van woonfraude leveren we een bijdrage aan de doorstroming op de woningmarkt. Ook dragen we hierdoor bij aan een veilige en leefbare woonomgeving voor onze huurders. Wij zien graag wanneer zich een dergelijke situatie voordoet, wij hiervan in kennis worden gesteld. Elke melding volgen we op.”

De medewerkers Incasso Woonfraude onderzoeken alle meldingen en handelen dit af in woonfraudedossiers. Gevolgen hiervan kunnen zijn opzegging van de huurovereenkomst of zelfs ontruiming van de woning. Dit laatste gebeurt als er een hennepteelt in een woning is. Bij illegale doorverhuur beëindigt Dudok Wonen het wooncontract. Ook eisen ze het verdiende geld terug. Hier bovenop krijgt de huurder geen “verklaring van goed huurdersgedrag”. Dit zorgt ervoor dat iemand geen kans meer maakt op een sociale huurwoning.

Gemeente Hilversum helpt ook mee om woonfraude te bestrijden. Op dit moment geldt de “Prestatieafspraken Hilversum 2017-2020”. Dit is een afsprakenovereenkomst tussen de gemeente Hilversum, de woningcorporaties, woonzorg Nederland en huurdersbelangenverenigingen. Jan Kastje, wethouder wonen: “Op dit moment zijn wij bezig om een regionaal woonfraudeconvenant (een overeenkomst) op te zetten in samenwerking met de woningcorporaties.”