In 2011 koos Hilversum haar al als lijsttrekker van de SP. Nu, zes jaar later, kan fractievoorzitter Bianca Verweij zich opnieuw nummer één van de kandidaten noemen. Hoe kijkt ze tegen deze tweede benoeming aan? En wat kunnen we nog meer van haar verwachten?

Hoe is het om voor een tweede keer benoemd te worden?

Het is eigenlijk net zo spannend als de eerste keer. De SP heeft het gedachtegoed van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. We willen dat zorg toegankelijker is en dat er sociale huurwoningen komen, maar dan maak je met elkaar een verkiezingsprogramma en vraag je je af: hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Gelukkig hebben we eerder al bewezen dat we veel voor elkaar kunnen krijgen. Dat geeft mij vertrouwen en ik hoop dat de mensen van Hilversum dat vertrouwen ook hebben en voor onze ideeën kiezen, want ik ga natuurlijk zo goed mogelijk mijn best doen om mij in te zetten voor onze idealen. 

Zo’n tweede benoeming zegt natuurlijk veel. Hoe verklaart u zelf dat succes?

Ik denk dat mensen mij gekozen hebben, omdat ik echt voor m’n zaak sta. Ik ben niet bang om in de media of in de gemeenteraad het standpunt van de SP te vertegenwoordigen. Ik onderneem ook veel met mensen in Hilversum. Vanmiddag ga ik bijvoorbeeld naar het marktplein voor de internationale Coming Out Day. Door het netwerk dat ik heb opgebouwd kan ik met veel verschillende mensen in Hilversum praten en persoonlijk het vertrouwen van mensen wekken. 

Hoe bent u in de politiek beland?

Ik wilde eigenlijk helemaal niet in de politiek. Ik werkte in een bejaardentehuis en vond dat de mensen daar niet goed genoeg verzorgd werden. Het personeel moest ook veel overwerken. Toen werd mij verteld: “Ga in de commissie van de ondernemingsraad! Dan kun je dingen veranderen voor de bewoners en werknemers van het tehuis.” Dus dat deed ik. In de commissie begon ik de problemen die ik zag te delen met de directrice, maar kreeg bij veel kwesties wederom het antwoord:  “Daar gaan wij niet over” of “Dat mogen wij niet beslissen.” Zo liep ik bij elke stap tegen een plafond aan en klom ik hoger op om zoveel mogelijk op te kunnen lossen. Uiteindelijk werd ik voorzitter van de Grote Ondernemingsraad. Daar hoorde ik steeds: “Daar gaan wij niet over, dat beslist de politiek.”  Toen ben ik naar alle verkiezingsprogramma’s gaan kijken van partijen en kwam ik uit bij de SP. Dit was allemaal in 2005. Ik ben lid geworden, in het bestuur gegaan en in 2009 in de fractie van de SP gekomen om voor de raad te gaan werken. In 2011 ben ik vervolgens als raadslid en fractievoorzitter gekozen.

Wat zijn andere doelen die u in deze tweede termijn als lijsttrekker nog wilt bereiken?

Dat de gemeente nog beter gaat zorgen voor de mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. We hebben afgelopen vier jaar allerlei zorgregelingen kunnen maken en uitbreiden, maar je merkt dat als mensen bij het Sociaal Plein komen, waar ze die regelingen kunnen aanvragen, er nog heel veel gedoe is. Het is nog niet helemaal gelukt om het zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen en dat zou ik nog willen zien.

Waarvan vindt u het jammer dat het de SP in Hilversum nog niet is gelukt?

Wat zo lastig is aan politiek is, dat er heel veel wordt overgelaten aan de markt. Denk aan het bouwen en beheren van woningen. Als gemeente geven wij aan dat we graag 40% socialehuurwoningen willen, maar omdat de woningcorporaties erover gaan, komen we uiteindelijk maar op 100 woningen uit, terwijl ik weet dat er wel 600 tot 700 mensen op de wachtlijst staan. Als het dan niet lukt om al die mensen van een woning te voorzien, blijft dat zuur. Dit zou ik in een tweede termijn alsnog willen bereiken.