Het Sociaal Plein, de verzamelplek waar bewoners sinds 2015 naar toe kunnen met al hun vragen over zorg, inkomens en werk, ligt onder vuur. Men voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd en de website wordt een digitaal doolhof genoemd. We spraken met oud-wethouder Arjo Klamer over de problematiek. Hoe kunnen deze situaties ontstaan? En wanneer zullen er verbeteringen zichtbaar zijn?

Wat doet alle ophef over het Sociaal Plein met u?

Ik vind het heel vervelend. Ik ervaar het nu zelf ook, want mijn moeder is ouder aan het worden en ik merk dat het best lastig is om te weten waar je met welke vragen terecht kunt. Ik ben, toen ik nog wethouder was, druk bezig geweest met het realiseren van het Sociaal Plein. Toegankelijkheid was daarbij heel belangrijk, maar het bleek ingewikkeld om de toegang voor de inwoners inzichtelijk en eenvoudig te maken

Is de gemeente wel bezig met die vereenvoudiging?

Dat is wel de bedoeling, maar waar je mee te kampen hebt is dat er allemaal verschillende clubs zijn binnen het Sociaal Plein. De ene club houdt zich bezig met jongeren, een andere vooral met ouderen en weer een ander met werk. We hebben altijd gezegd dat we die clubs gaan integreren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het zou beter zijn als je als inwoner gewoon naar het Sociaal Plein kunt en dat daar wel bekeken wordt wat de vervolgstappen zijn. Maar het zo eenvoudig maken blijkt lastig.

Wat maakt dat zo lastig?

Gedeeltelijk de technologie. Om de digitale omgeving goed te krijgen, blijkt een enorme uitdaging. Maar ook cultuur vormt een probleem. We zeggen dat de overheid mensgerichte zorg op maat wil leveren, maar medewerkers hebben te kampen met verordeningen en beleidsregels en om daarmee om te gaan, kan in sommige situaties heel moeilijk zijn.

Heeft de gemeente al concrete plannen om dit aan te pakken?

Ja, die zijn er. Er is een plan om onnodige procedures te elimineren. Een ander plan is om meer voorzieningen in de wijken te plaatsen. Bewoners kunnen dan in eerste instantie daar kijken of er een oplossing is voor hun problemen, of dat ze toch naar het Sociaal Plein moeten. Dit plan wordt nu al gerealiseerd. En een derde is natuurlijk de cultuurverandering binnen het Sociaal Plein, maar daar zijn nog geen concrete plannen voor gemaakt.

Heeft u zelf ideeën hoe die cultuur verbeterd kan worden?

Ja ik heb daar wel heel duidelijke ideeën bij. Het was ook mijn idee om meer vanuit de buurt doen. Dat vereist echter goede samenwerking en die blijkt in de praktijk altijd lastiger dan gedacht. Dat het belangrijk is om meer samen te werken, heb ik gemerkt. Nu is de benadering vaak een op een; jij komt bij het Sociaal Plein en krijgt iemand aangewezen waarmee je spreekt. Wat dan meespeelt is dat medewerkers argwaan of wantrouwen hebben richting andere clubs of teams binnen het Sociaal Plein. Daar heeft de bewoner vervolgens last van. Een medewerker die geen antwoord weet, verwijst jou namelijk niet door, terwijl die medewerker heel goed weet dat je met die vraag beter bij een andere club terecht kan.

 Wanneer denkt u dat Hilversummers positieve veranderingen gaan zien op het Sociaal Plein?

Ik denk dat er nu al wel wat dingen zichtbaar zijn. De gemeente benadert mensen inmiddels vanuit hun eigen buurten en in de komende maanden zal het effect daarvan hopelijk steeds beter zichtbaar worden. Maar die cultuurverandering binnen het Sociaal Plein, die gaat natuurlijk tijd kosten. Ik denk dat je dan al gauw één of twee jaar verder bent. De eerste transitie is naar mijn idee gemaakt, maar nu is het tijd voor een transformatie.

Wat wilt u meegeven aan iedereen die een slechte ervaring heeft met het Sociaal Plein?

Ten eerste vind ik het heel vervelend. Het zou niet moeten gebeuren en het is mij ook erg tegengevallen hoeveel mensen er zware problemen mee ondervinden. Mensen die naar het Sociaal Plein komen, hebben het vaak het allermoeilijkst, dat is niet altijd zomaar op te lossen. Maar het is in die gevallen juist ontzettend belangrijk dat we daar goede aandacht aan geven. Ik hoop dat men kan erkennen dat het geen kwade wil is van het Sociaal Plein, maar dat het gewoon lastig is om het goed te krijgen. Als advies wil ik dan ook nog zeggen: wees niet passief. Maak duidelijk aan het Sociaal Plein of aan de ombudsman waar het fout is gegaan, maar laat je vooral niet afschrikken.