HILVERSUM – Er dreigt een probleem in het primair onderwijs en op de arbeidsmarkt. Sinds juli dit jaar geldt de Wet werk en zekerheid (Wwz), die tot nu toe vooral onrust heeft gezaaid onder de scholen. Ook basisschool Avonturijn in Hilversum kampt met een tekort aan invulkrachten.

De Wet werk en zekerheid streeft naar structurele verbeteringen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid. Het zou ervoor moeten zorgen dat flexwerkers sneller doorstromen naar een vaste baan. Dit wordt in het onderwijs doorgevoerd door middel van een maximum van zes contracten in drie jaar onder de invalkrachten. Eén dag werk staat al voor één los contract, wat maakt dat je snel aan de zes contracten zit. Hierdoor hebben de invallers weinig speelruimte en niet de mogelijkheid om even een dag te komen invallen op een school. Dit is problematisch. Daarnaast is er ook niet te spreken van een overschot aan leraren op de arbeidsmarkt, dus komen de scholen snel werknemers te kort wanneer er een juf of leraar ziek is.

‘Paniekpakket’
Het probleem speelt ook lokaal. Op basisschool Avonturijn in Hilversum is al meerdere keren een klas naar huis gestuurd, doordat er geen invalkracht kon worden geregeld. Ellen van Dorssen, directeur van Avonturijn, werkt nu met een ‘paniekpakket’, een stapel werkbladen waarmee de kinderen zelf aan de slag kunnen als hun eigen juf of meester ziek is. Natuurlijk is dit geen permanente oplossing.

“Sinds 1 juli van dit jaar is de Wwz voor het primair onderwijs van kracht. Hoewel schoolbesturen er alles aan doen om de wet uit te voeren, heeft bijna negentig procent van de schoolbesturen sindsdien meer moeite om vervanging te organiseren”, aldus de PO-raad naar aanleding van een peiling van DUO Onderwijsonderzoek onder schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Ruim zeventig procent wijt dat direct aan die wet. Zij moeten invallers een vast contract geven als zij enkele keren hebben ingevallen, al is het maar een dag. 93 Procent van alle werknemers in het primair onderwijs heeft al een vast contract. Nog meer leraren in vaste dienst nemen, is volgens de PO-raad onbetaalbaar.

Geen vervanging
Ruim een kwart van de leden bij de PO-raad (27%) geeft aan dat hun school leerlingen naar huis moeten sturen, omdat zij geen vervanging konden regelen. Bij grote schoolbesturen geldt dat zelfs voor bijna de helft (47%) van de leden, blijkt uit de peiling van DUO Onderwijsonderzoek.