HILVERSUM – Rahim Agovic is locatiedirecteur van verschillende buurthuizen en algemeen bestuurslid bij de lokale SP in Hilversum. Hoe komt een geboren Bosniër bij de SP in Hilversum terecht?  Op een koude maandagmorgen in buurtcentrum de Lelie spreekt hij onder meer over zijn Bosnische achtergrond en komen we te weten hoe hij al vroeg in zijn leven in aanraking kwam met het socialistische gedachtengoed.

Hoe bent u bij de SP terechtgekomen?
‘’Ik ben in Montenegro geboren. Daar werd ik vanaf jongs af aan socialistisch opgevoed. Wij noemden dat ‘socialisme met een menselijk gezicht’. Dat was een ander soort socialisme dan in Rusland of andere delen van het Oostblok. We leefden daar goed: we gingen elk weekend naar Italië om te shoppen, we hadden goede salarissen en we kregen woningen van onze werkgevers om in te leven. Nadat Joegoslavië uit elkaar viel, zag je pas in wat voor armoede de mensen terechtkwamen. Toen ik in Nederland terechtkwam, kon ik de taal helemaal niet. Toen ben ik in praatgroepen gegaan, maar dat schoot eigenlijk ook niet op. Ik besloot om naast mijn normale werk ook parttime als taxichauffeur te gaan werken om zo meer met mensen in contact te komen. Maar ik wilde ook de politiek in. Ik heb me in allerlei verkiezingsprogramma’s verdiept en ik vond die van de SP het dichtst bij me staan.’’

Wat vindt u van het huidige beleid van de SP?
‘’Ik denk dat we meer kunnen bereiken. Naar mijn mening missen we een echte personality. Iemand die in het openbaar naar buiten treedt met een goed verhaal. Jan Marijnissen was zo iemand. Een man naar mijn hart. Voor de rest vind ik dat we goede kant op gaan. We moeten ervoor zorgen dat we ons verkiezingsprogramma goed uitvoeren.’’

U zit nu bij de SP in Hilversum als algemeen bestuurder. Wat houdt die functie precies in?
“We hebben meerdere groepen binnen de SP, zoals de zorggroep en de woongroep. Waar de SP zich onderscheidt ten opzichte van andere partijen, is namelijk dat wij op elke eerste zaterdag van de maand op de markt hier in het centrum staan. Hier komen we in contact met de bevolking en horen we wat er speelt onder de Hilversummers. Met dit maandelijkse event bemoei ik me erg nadrukkelijk. Natuurlijk ben ik algemeen bestuurslid, maar dat betekent niet dat je ook eigen taken krijgt. Ik zorg er bijvoorbeeld ook voor dat ‘De tribune’, het maandelijkse tijdschrift van de SP, bij onze leden op de mat valt. Daarnaast woon ik natuurlijk algemene bestuursvergaderingen bij.”

Tegenwoordig is er zo ongeveer bij elke partij in Nederland een daling in het aantal leden. Is dat bij de SP in Hilversum ook het geval en zo ja, wat denkt u dat de oorzaak daarvan is?
‘’We hadden een paar jaar geleden hier in de regio 490 leden en nu rond de 440. Dat is ongeveer een daling van 10%. Bij andere partijen in Hilversum is dat probleem veel groter. We hebben een trouwe en harde kern. Ik denk dat dat komt doordat onze leden zich bewust zijn van de drie principes die wij hebben, namelijk menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat is de ideologie van een socialist en dit gedachtengoed is heel sterk. Ik denk dus dat het ledenaantal hier in Hilversum redelijk gelijk blijft omdat mensen zich heel erg verbonden voelen met deze principes.’’

Voelt u zich een aanspreekpunt voor Bosniërs in Hilversum?
‘’Helemaal niet. Bosniërs zijn de best geïntegreerde groep in Nederland. Het percentage hoogopgeleide Bosniërs is hoger dan het percentage hoogopgeleide Nederlanders. Bosniërs zijn heel erg zelfredzaam en uiterst bekwaam en spreken bovendien ook nog eens goed de taal. Ik hoef helemaal geen aanspreekpunt te zijn.”