Hoe kan de gemeente Hilversum zorgen voor betere bereikbaarheid als er gewoon te weinig ruimte hiervoor is in Hilversum? Welke besluiten moeten er komen als we de bereikbaarheid willen verbeteren? Waar ligt de grens van de verbetering van de bereikbaarheid hier in Hilversum? Daarom werkt de gemeente vanaf oktober 2019 tot de zomer van 2020 aan de “Mobiliteitsvisie/Programma Mobiliteit”. In de laatste commissieraad van duurzaam en bereikbaarheid wordt het plan van aanpak van deze visie besproken, hieruit blijkt dat er nog vele opmerkingen zijn van de politieke partijen.

Nog steeds staan dagelijks vele mensen in de file en één van die redenen is, omdat er nog maar 28% van de mensen die in Hilversum wonen, ook werken in Hilversum, dus de andere 72% moet s’ morgens de stad uit met de auto, ov of fiets

“Ondanks dat we de afgelopen jaren al heel veel hebben gedaan, inclusief het integraal bereikbaarheidsplan, scoort de bereikbaarheid van Hilversum volgens de recente monitor nog erg laag”, aldus Hidde Fennema raadslid van VVD Hilversum. Alleen is er te weinig ruimte om de toenemende mobiliteitsbehoefte mogelijk te maken in Hilversum. “We moeten grote keuzes maken als raad en het zal hierdoor niet makkelijk worden, voor ons niet, maar ook voor de bewoners van Hilversum niet. Dit gaat pijnlijke besluiten opleveren”, aldus Hidde Fennema. De andere poltieke partijen zijn het ook met Hidde Fennema eens, zo zegt Marijke Groesz, raadslid van D66: “Duurzaamheid en bereikbaarheid is een lastige combinatie, zeker ook in Hilversum, de bereikbaarheid is hier altijd een aandachtspunt, er gaan zeker beslissingen komen, maar ik hoop dat we snel concrete kaders gaan krijgen in de komende stukken.”

Je moet definiëren wanneer de bereikbaarheid genoeg is. “Als je de slimme mobiliteit kansen wilt gaan geven, kun je niet doorgaan met de dingen die we altijd doen, want daar los je het probleem niet mee op”, aldus Frank Kool van GroenLinks van Hilversum. Je moet weten waarnaar je toe werkt, als je geen grenzen opstelt van de bereikbaarheid hier in Hilversum weet je nooit wanneer je op dit onderwerp geen inspanning hoeft te verrichten.

“Het wordt een spannend traject”, aldus Wethouder Wolters, want er moeten grote vraagstukken beantwoord worden, maar de gemeente sluit geen enkel oplossingsvariant uit.