Landelijk blijkt dat veel steden kampen met een tekort aan opvangplekken voor daklozen, in Hilversum is dit niet langer een probleem. Uit onlangs gepubliceerd landelijk onderzoek blijkt dat veel daklozen in grote steden niet altijd terecht kunnen bij de opvangcentra. Vijf van de vijftien grootste gemeenten konden in 2019 een dakloze niet altijd direct opvangen. In 2018 konden in Hilversum niet alle daklozen opgevangen worden, in 2019 was dit niet meer het geval.

In De Cocon, de daklozenopvang van Hilversum, worden dagelijks tussen de dertig en veertig mensen opgevangen. Hilversum vangt daklozen op uit de hele regio Gooi en Vechtstreek. De daklozen die in Hilversum opgevangen worden zijn gemiddeld drie maanden dakloos. “Ondanks het tekort aan betaalbare huurwoningen in Hilversum, is de doorstroming van de daklozen niet verkeerd,” vertelt Harro Koeleman, manager van de daklozenopvang. “Uit onlangs gepubliceerd onderzoek ‘De staat van de Nachtopvang’ van Federatie Opvang Valente blijkt de Nederlandse nachtopvang het niet goed te doen. De meeste aanbevelingen uit dit rapport doen wij in Hilversum al. Zo hebben wij verpleegkundige zorg en hebben wij tweepersoonskamers, al had ik liever eenpersoonskamers gehad,” aldus Koeleman.

“Van het aantal daklozen dat niet opgevangen wordt, omdat ze zich niet melden of geweigerd worden, hebben we geen overzicht,” aldus Pierre van Rooden, fractievoorzitter van SP Hilversum. “Als SP Hilversum pleiten wij voor een goede en soepele daklozenopvang, waar iedereen wordt opgevangen. Daarnaast willen wij vooral meer betaalbare woningen,” aldus Van Rooden. SP Hilversum maakt zich sterk voor meer sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten. Van Rooden en zijn partijleden zijn niet blij met de huidige regel dat een derde van de nieuwbouw sociale huur moet zijn. “Van die afspraak willen wij al jaren af, maar in het liberale Hilversum is dat vooralsnog niet gelukt. Daarmee wordt het tegengaan van dakloosheid lastig en worden mensen gedwongen om naar een andere regio te verhuizen,” vertelt Van Rooden. 

Het Trimbos Instituut constateerde in 2019 naar aanleiding van een onderzoek dat er al eerder een tekort aan plekken in de daklozenopvang was. Uit dat onderzoek bleek al dat in 43 procent van de gevallen een dakloze niet dezelfde avond een slaapplek kon krijgen. Naar aanleiding van dit onderzoek geven grote gemeenten aan extra plekken voor daklozen beschikbaar te gaan stellen. Maar 43 van de Nederlandse gemeenten krijgen geld van de rijksoverheid om de daklozenopvang te bekostigen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal dak- en thuislozen sinds het jaar 2009 meer dan verdubbeld is. Ruim acht op de tien daklozen is man en het aantal jongere daklozen, tussen de achttien en dertig jaar, is sinds 2009 verdrievoudigd.