Hilversum – GroenLinks Hilversum heeft op 19 januari aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om te onderzoeken of het project ‘Onder de Pannen’ ook in Hilversum moet worden ingevoerd. Het project is afkomstig van De Regenboog Groep met als doel om economische daklozen (hoogopgeleide mensen die door een tegenslag dakloos zijn geworden)een tijdelijk onderdak te bieden. Tot nu toe is er nog geen reactie van het college.

In Amsterdam en Zaanstad bestaat de mogelijkheid voor zogenoemde economische daklozen om betaalbare woonruimte te huren bij particulieren. Vrijwilligersorganisatie De Regenboog Groep (een organisatie die in Amsterdam actief is) heeft voor deze nieuwe groep daklozen een alternatief bedacht. Zij kunnen nu een tijdelijk onderkomen van maximaal één jaar huren bij particulieren die een kamer over hebben in hun huurwoning. De verhuurders zijn vaak mensen met een sociale huurwoning en vaak alleenstaanden. Maar ook anderen kunnen woonruimte aan economisch daklozen verhuren. Het doel van dit project is om mensen snel onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden en uiteindelijk gebruik moeten maken van hulpverlening en dure nachtopvang.

Ook vind ik dat gescheiden gezinnen niet thuishoren in een crisisopvang

De enorme woningnood is de aanleiding om te onderzoeken of ‘Onder de Pannen’ in Hilversum noodzakelijk is. Dit meldt raadslid Frank Kool van GroenLinks Hilversum. ‘De wachtlijsten voor een huis in Hilversum zijn erg lang. Ook vind ik dat gescheiden gezinnen niet thuishoren in een crisisopvang.’ Volgens Frank Kool hangt het van persoonlijke omstandigheden af of een particulier besluit een kamer te verhuren. ‘Ik denk dat mensen die vroeger in een vergelijkbare positie hebben gezeten hier begrip voor hebben en eerder een kamer voor deze groep mensen beschikbaar stelt.’

Fractievoorzitter Bianca Verweij van SP Hilversum vindt het een sympathiek project. ‘Er zitten alleen wel wat haken en ogen aan. De mensen die je binnen haalt hebben behoorlijk wat problemen. Ze zijn net hun huis kwijtgeraakt en dat levert natuurlijk enorme stress op. Ook is het geen structurele oplossing, maar meer een tussenoplossing.’