Gemeente Hilversum is dit najaar aan de slag gegaan met de omgevingsvisie in Hilversum. Mede door middel van wijkbijeenkomsten met de inwoners verwacht de gemeente op 1 januari 2021 de omgevingsvisie te hebben vastgesteld. Om dit beeld te kunnen schetsen werkt de gemeente met vijf verschillende pilots waaronder het loslaten van de regels rondom het velbeleid en het opknappen van de spoorzone. Hiermee willen zij een betere toekomst voor Hilversum bepalen.

“Hilversum is een stad waarin het prettig wonen en werken is. Dat willen wij ook voor volgende generaties. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden,” geeft de gemeente Hilversum in het plan van aanpak aan. De omgevingsvisie zal het komende jaar richting geven aan de langetermijnontwikkeling van Hilversum. Hoe Hilversum er in de toekomst uitziet wil de gemeente samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bepalen. Om dit te kunnen bepalen zijn er sinds dit najaar wijkbijeenkomsten gehouden. Zo krijgen de inwoners meer ruimte om actief mee te denken over de ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving en ontstaat hieruit de Omgevingsvisie. Hiervoor wordt input gevraagd van Hilversummers. “De opzet is per wijk verschillend, maar meestal beginnen we – in deze eerste participatieronde – met een algemene inleiding over de Omgevingsvisie. Na de pauze organiseren we gesprekken aan verschillende tafels over de belangrijkste onderwerpen in de betreffende wijk,” geeft Peter Prins, Projectleider Omgevingsvisie Hilversum, aan.

De omgevingsvisie komt voor uit de omgevingswet, wat een landelijk besluit is. Deze nieuwe wet gaat veel wetten vervangen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dit wordt van alle gemeenten verwacht, dus ook van Hilversum. De omgevingswet bundelt 26 wetten in 1 wet, de vervanger van alle bestemmingsplannen. Alle grote onderwerpen komen hierin samen. Onderwerpen zoals bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat staan centraal. “We starten dit najaar in Hilversum, omdat we bij de invoering van de wet op 1 januari 2021 een vastgestelde Omgevingsvisie willen hebben. Dat is bovendien nodig, omdat actuele opgaven op het gebied van energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, wonen, werken en mobiliteit vragen om een integrale, samenhangende toekomstvisie, inclusief aandacht voor duurzaamheid en gezondheid. Dat is de Omgevingsvisie,” vervolgt de gemeente Hilversum in het plan van aanpak.

De Omgevingsvisie geeft in hoofdlijnen weer waar Hilversum staat, waar Hilversum naartoe wil en hoe ze daar gaan komen. Zo willen zij uiteindelijk een beeld schetsen van hoe Hilversum er in 2040 uitziet. Om dit beeld te schetsen oefent de gemeente Hilversum de komende jaren met een aantal pilots, waarbij de inbreng van initiatiefnemers van grote waarde is. Op die manier krijgen we een beeld hoe initiatiefnemers met de buurt een plan of idee ontwikkelen en de gemeente minder de regie neemt. Op dit moment zijn er vijf verschillende pilots die gaan starten of al zijn gestart: velbeleid, spoorzone, geluid, hoogvliet/stam en noordwestelijk villagebied.

Donderdag 7 november was de aftrap in de Hilversumse Meent. De komende wijkbijeenkomsten zijn gepland op 21 januari in het gemeentehuis, 27 januari in het woondienstencentrum Lopes Dias en 30 januari in het gemeentehuis. “In principe zijn de bijeenkomsten openbaar, meestal gericht op een bepaalde wijk, maar er zijn ook stads brede,” voegt Prins er nog aan toe.