Dinsdagavond 31 oktober vond opnieuw een themabijeenkomst van de SP plaats. Mensen kwamen bij elkaar in wijkcentrum de Geus om mee te praten over zorg en welzijn in Hilversum.

Kort na zeven uur lopen SP-leden en niet-leden binnen. Ze kunnen onder het genot van koffie en thee alvast met elkaar praten. Er is een grote tafel naar het midden van de ruimte geschoven. Daarachter staan twee lange banners met logo en naam van de partij.

Rond half acht verzamelt het kleine gezelschap van tien belangstellenden zich rond de tafel. Bianca Verweij, fractievoorzitter van de SP, neemt plaats aan het hoofd. Zij zal de avond inleiden. Ook aanwezige zijn onder anderen SP-bestuurslid Rebekka Timmer en voormalig wethouder en hoogleraar Arjo Klamer.

Rond half acht opent Verweij de bijeenkomst. Ze spreekt haar verwachtingen van de avond uit:“Er zijn wat algemene thema’s zoals ziekenhuiszorg, WMO-voorzieningen of het begeleiden van jonge mensen naar werk en inkomen. Maar ik wil het gesprek heel open laten deze avond.”

In het kader van deze openheid vraagt Verweij alle aanwezigen wat ze deze avond willen bespreken. De aanwezigen delen verschillende zorgen, zoals de grijze golf en de gestegen eigen bijdrage. Ook stellen ze Verweij meerdere vragen, bijvoorbeeld “Wat speelt er momenteel in de zorg?” en “Wat kunnen wij voor de zorg betekenen?”

Verweij noteert alles en vertelt dan waar de SP zich de afgelopen tijd op het gebied van de zorg voor heeft ingezet en wat de partij centraal stelt in het verkiezingsprogramma. Verweij benoemt dat 3 miljoen naar het Sociaal Plein gaat. Dat maakt veel verhalen los, ook positieve, maar voornamelijk negatieve. Aanwezigen benoemen veel zorgen en vullen elkaar aan. De meesten vertellen dat het Sociaal Plein hen van het kastje naar de muur stuurt. “Het is zo vermoeiend. Vooral voor mensen met mentale gezondheidskwesties. Die hebben helemaal geen energie om er elke keer achter aan te blijven gaan.”

Verweij concludeert, dat de gemeente nog hard aan de slag moet om toegang tot zorg makkelijker te maken. Ook zien de aanwezigen graag, dat deskundigen bij de gemeente alle aanvragen van het Sociaal Plein verwerken. Dit noteert Verweij zorgvuldig.

De volgende stelling wordt op tafel gelegd:“Het rijk moet sociale grondrechten van alle Nederlandse inwoners zeker stellen, dus ook goede zorg en bestaanszekerheid. Zelfs voor mensen die geen sociaal netwerk hebben om zorg te regelen.”  “Vinden jullie dat het rijk daar in geslaagd is?” vraagt Verweij.

Er wakkert een discussie aan, waaruit één vraag naar voren komt: “Wat gebeurt er met het geld dat over is?”
“Nu gaat dat in een pot,” zegt Verweij, “maar er gaan geruchten om dat geld in algemene middelen te storten. Dan gaat dat dus niet naar de zorg. Ik denk dan: is het wel zo, dat het geld overblijft? Want onze observatie is dat mensen niet krijgen wat ze nodig hebben.”

Na één uur last Verweij een korte pauze in. Iedereen schenkt koffie of thee bij en praat nog even door over de eerder besproken kwesties.

Als iedereen weer zit, vertelt Verweij: “Uit onderzoek blijkt dat 4000 mensen in Hilversum zorg nodig hebben, maar niet in beeld zijn bij de gemeente.” Er ontstaat een brainstormsessie over manieren om deze mensen te bereiken.

Verder discussiëren de aanwezigen over zelfredzaamheid in de zorg. “Zelfredzaamheid is een hype om kosten te drukken; hoe ver kunnen ze erin gaan?” roept een man. Iedereen is het er over eens, dat de gemeente de eisen aan de zelfredzaamheid moet verlagen.

Ook wil de SP begeleiding van jongeren na hun 18e, vertelt Verweij. “Na een 18de verjaardag weet je niet opeens hoe alles werkt, maar je staat er dan wel alleen voor.” De groep bespreekt dit en pleit voor een begeleidingstraject van jongeren tussen de 18 en 23 jaar.

Om tien uur sluit Verweij de avond af. “We kunnen nog wel even door,” lachen de aanwezigen. Een oude man lacht niet mee: “Ik mis wel conclusies,” zegt hij ernstig. Verweij stelt hem gerust: “We kunnen concluderen dat we er nog niet zijn. We hebben hier richtingen bedacht en gebrainstormd over oplossingen. Deze gedachten en oplossingen worden 9 november voorgelegd bij de bestuursvergadering. Op 19 november en 7 januari wordt het met SP leden besproken.”