HILVERSUM - De groei in nieuwbouwwoningen van Hilversum overstijgt de Nederlandse trend. Waar de landelijke groeipercentage bij vijf procent ligt, haalt Hilversum hier een percentage van 78 procent.

Het Centraal Bureau voor Statistiek meldde dat er sinds 2009 in Nederland niet zoveel huizen gebouwd zijn als in het afgelopen jaar. Door de economische crisis die begon in 2009 is er lange tijd sprake geweest van een minimale groei in nieuwbouwwoningen, vooral omdat veel bedrijven failliet gingen en bouwvakkers werkeloos thuis kwamen te zitten. Echter, in de laatste jaren is er weer sprake van een duidelijke opwaartse trend van de aanwas in nieuwe woningen.

Ook in Hilversum is deze trend duidelijk waar te nemen. In 2018 heeft er in Hilversum een groei van maar liefst 78 procent plaatsgevonden in het aantal nieuwbouwwoningen ten opzichte van 2017. Het totale aantal nieuwbouwwoningen bedroeg 277 woningen, waar dit aantal in 2017 slechts 155 was.  Het percentage van Hilversum overstijgt duidelijk het landelijke resultaat. In Nederland zijn de nieuwbouwwoningen met bijna 66 duizend woningen gestegen, met een totaal aantal woningen van 7,8 miljoen. Dit is slechts een groei van 5 procent.

De totale woninggroei in Hilversum over 2018 was 304 woningen, waar niet alleen nieuwbouwwoningen maar ook bestaande bouw wordt meegeteld. De woningvoorraad kan namelijk ook veranderen door de sloop, het samenvoegingen of splitsen  van woningen, alsmede het veranderen van de gebruiksfunctie van een gebouw.  Voorbeelden in Hilversum waar deze strategie succesvol is toegepast zijn de renovaties van de oude Melkfabriek en het oude hoofdpostkantoorpand waar nieuwe appartementen worden gerealiseerd.