Ook politieke partijen in Hilversum vinden dat er meer passende woningen moeten komen voor ouderen. Volgens een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos is het nodig om te investeren in geschikte woningen om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Dat schreef de commissie vorige week in een adviesrapport.

Fractievoorzitter Henk Blok van Hilversums Belang noemt het een uitstekend advies. “Wij zijn erg voor het laten bouwen van seniorenwoningen, vooral met betrekking tot de levensfase tussen het moeten verlaten van het eigen te groot geworden huis en de fulltime zorgfase,” aldus Blok. “Natuurlijk geldt dit ook voor Hilversum. Laten we eerlijk zijn: dat weten zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en ouderenbonden al heel lang”, reageert D66-raadslid Marianne van Vliet, die blij is dat het nu breed de aandacht krijgt. “Het lijkt erop dat de maatregelen die eerder zijn genomen om de ‘ouderwetse’ verzorgingshuizen op te heffen en mensen meer en langer thuis te laten wonen, te rigoureus is genomen. Schoorvoetend komt het besef nu dat er wel meer nodig is. Als je ziet dat we steeds ouder worden en het aantal ouderen alleen maar toe zal nemen de komende decennia, dan is extra aandacht wel nodig.”

Een overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. De instroom van ouderen naar verpleeghuizen is sinds de jaren tachtig flink gedaald. In die tijd woonde 37 procent van de 80-plussers nog op zichzelf, nu is dat gestegen naar ongeveer 89 procent. Vaak zijn de woningen waar zij verblijven helemaal niet geschikt om betaalbare en veilige zorg te leveren. Niet alleen ouderen zijn hier de dupe van, het zorgt tegelijkertijd ook voor een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt. “Nieuwe woonvormen zijn belangrijk”, vindt Van Vliet. “Een mooi voorbeeld is de Knarrenhof. Daar wonen ouderen zelfstandig, maar wel samen in een hof waar ze naar elkaar omkijken.” Een ander mooi voorbeeld volgens de D66’er is de Egelantier in Hilversum Zuid: moderne zelfstandige woningen, maar de voorzieningen om elkaar te ontmoeten dichtbij. “Als je elkaar kent, zoek je gemakkelijker gezelschap of vraag je elkaar om ondersteuning.”

Fractievoorzitter Aafke Vreugdenhil van de ChristenUnie vindt dat er meer seniorenappartementen moeten komen in Hilversum. “Daar is heel veel behoefte aan, maar voordat je een idee hebt om te bouwen en voordat het idee is gerealiseerd, ben je gewoon jaren verder. Dat hele proces van het idee naar het moment dat de woningen uiteindelijk staan, vinden wij veel te langzaam gaan, dat moet sneller.” Ook het CDA maakt zich hard voor geschikte woningen en zorg voor ouderen. Raadslid Gerben van Voorden diende afgelopen oktober nog een motie in om aandacht te vragen voor de toenemende vergrijzing. “De ondercapaciteit in de verpleeghuizen, de toenemende vraag naar zorg en de behoefte aan andere woonvormen neemt alleen maar toe. Het is belangrijk dat er een integrale benadering komt tussen wonen, zorg en welzijn in de buurt.” De motie heeft het destijds niet gered. “Wij zullen de komende tijd dit onderwerp blijven agenderen,” aldus Van Voorden.

“Ondanks dat ik verwacht dat bijzondere woonvormen en misschien zelfs wel verzorgingshuizen in nieuwe stijl ontstaan, zijn we er nog niet”, meent Van Vliet. Zo moet er volgens het D66-raadslid ook meer aandacht zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. “Buren of familieleden die mensen met een beperking ondersteunen zijn goud waard en verdienen goede ondersteuning.” Bovendien vindt Van Vliet het hebben van een plek in de wijk waar je als oudere terecht kunt voor een beetje gezelligheid, een gezamenlijke activiteit of advies net zo belangrijk. “Mooie voorbeelden zijn De Geus, St. Joseph en de Kleine Lelie.” Een volgende uitdaging is om ouderen over te halen om aanpassingen te verrichten aan hun huis of om op tijd te verhuizen naar een geschikte woning. “Het blijft moeilijk om mensen aan te zetten tot actie als er nog geen concrete aanleiding is. Voorlichting geven is hierbij het toverwoord,” aldus Van Vliet.

De ChristenUnie sluit zich hierbij aan. “Wij stimuleren ouderen om hun huis aan te passen, dus als ze bijvoorbeeld een bad hebben, dat ze daar een inloopdouche van maken”, vertelt Vreugdenhil. “In Hilversum zijn er veel voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen, zowel om hun huis levensloopbestendig te maken als op het gebied van de doorstroming naar een kleinere woning.”