Nachtclub G-Spot is een van de drie meest toonaangevende discotheken van Hilversum voor jongvolwassenen. Hoe behoudt een zaak als deze haar lucratieve karakter met het overaanbod dat momenteel heerst in de horecabranche en een publiek bestaande uit armzalige scholieren die binnen niet langer mogen roken, hun geld liever uitgeven aan festivals en het liever in de grotere steden op een 'rampeneren' zetten?

Sebastiaan Ton (39), manager G-Spot vertelt: “Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit jongeren tussen de 18 en 25, maar we hebben met enige regelmaat ook een aantal zestigers over de vloer. Om ons publiek te bereiken doen we regelmatig prijsacties via social-media, in samenwerking met drankleveranciers om ervoor te zorgen dat we ook in de vooravond mensen binnen krijgen.”

Hilversum is, met haar 90.000 inwoners, een middelgrote provinciestad. Een negende van dit aantal inwoners is tussen de 15 en 25 jaar oud en valt daarmee, het minderjarige deel uitgezonderd, onder de doelgroep van G-Spot. Onder ‘de jeugd van tegenwoordig’ heersen vaak trends, bevestigt ook Ton. Of dat nu om een toename, dan wel afname van drugsgebruik en festivalbezoekjes of het ‘fashionably late’ in een discotheek arriveren gaat, “hebben deze trends een effect op de inkomsten van bars en discotheken,” volgens Ton. Naast de concurrentie die hij ervaart door zowel indoor- als outdoor-festivals, vertelt Ton dat de grootste rivaliteit te danken is aan hun concullega’s in de nabijgelegen grotere steden.

De mediastad staat bekend als één van de meer welgestelde steden van Nederland en ook al spreken onderzoekscijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek deze aanname fors tegen, in de praktijk blijkt dit veelal te kloppen, vertelt Ton. “Wanneer middelbare scholieren een diploma behalen, trekken ze veelal naar de grotere steden, zoals Utrecht of Amsterdam. Je hoort vaak dat ouders een woning kopen en hun zoon of dochter op die manier de mogelijkheid bieden om dichterbij de universiteit of hogeschool te wonen. Je ziet deze studenten steeds minder terug, zeker wanneer ze in die steden het brede scala aan clubs en kroegen hebben ontdekt.”

Toen de alcoholleeftijd in januari 2014 van zestien naar achttien ging, merkte G-Spot weinig verschil in omzet; de club is immers altijd 18+ geweest. Wel was er een duidelijk verschil in manier van alcoholconsumptie, vertelt Ton “Sommige mensen kennen hun grenzen niet. Waar het eerst een paar biertjes waren, gaan ze nu vol gas aan de shotjes.”

Hoewel het lastig te zeggen is of het verbod op rokersruimtes, dat 27 september door de Hoge Raad werd goedgekeurd, geldelijke gevolgen zal hebben, vermoedt Ton dit wel. “Mensen zullen er volgens mij sneller voor kiezen om thuis een paar biertjes meer te drinken, omdat ze er dan een sigaretje bij kunnen roken op de bank. Ze komen dan later bij ons, dus wat dat betreft zal het zeker financiële gevolgen hebben. Echter is dit vrij lastig te meten omdat je niet weet wie hiervoor kiezen en indien ze hiervoor kiezen hoeveel biertjes ze liever thuis drinken, dan bij ons.”

Over de invloed van drugsgebruik op de omzet zegt Ton: “Wij hebben een zero-tolerance beleid wanneer het aankomt op drugs, maar gelukkig is dat niet een probleem waar we vaak tegen aanlopen. G-Spot is geen tent waar je een pilletje nodig hebt om een leuke avond te hebben.”