Begin 2019 heeft de gemeente het Hilversumse beleidsplan LHBTI 2019-2022 “Jezelf zijn in Hilversum” gepresenteerd. Dit jaar zijn er in Hilversum al verschillende veranderingen ondergaan. Hart voor Hilversum is nauw betrokken met dit onderwerp. Hoe staat het ervoor met het LHBTI-beleidsplan? Regie Redmeijer, raadslid van Hart voor Hilversum, vertelt.

De gemeente is sinds 2017 een Regenbooggemeente. In oktober 2019 heeft Hilversum de intentieverklaring 2019-2022 van de Regenboogsteden en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondertekend. De focus ligt volgens het LHBTI-beleidsplan bij vijf speerpunten: zichtbaarheid, sociale acceptatie, ontmoeting, veiligheid en voorbeeldfunctie. COC-Midden Nederland, een organisatie die opkomt voor de belangen van LHBTI’ers, komt elk jaar met de Regenboog Monitor. Hierin wordt per gemeente onderzocht welke acties zijn ondernomen met betrekking tot LHBTI. Een van de partijen die de Regenboog Stembusakkoorden heeft getekend is Hart voor Hilversum. “Hart voor Hilversum vindt dat iedereen in Hilversum mag zijn wie je wil zijn. Toch merken we dat er nog onvoldoende acceptatie is en soms gebrek aan respect,” vertelt Redmeijer. Redmeijer geeft als voorbeeld dat twee mensen van hetzelfde geslacht nog niet normaal hand in hand over straat kunnen lopen. 

De gemeente is bezig om plekken te creëren waar LHBTI’ers samen kunnen komen. Buurthuis de Geus is de eerste echte ontmoetingsplek. “We zijn zeer blij met de inloopdagen bij de Geus. Zeker jongeren die vragen hebben over hun gevoelens en gedachten, maar ook ouderen die het lastig vinden om hun eigen pad te willen volgen op gebied van LHBTI moeten ruimte krijgen om met hun vragen terecht te kunnen,” aldus Redmeijer. Daarnaast wil de gemeente ook de zichtbaarheid bevorderen door fysieke uitingen in de stad neer te zetten. Afgelopen maand heeft de gemeente bijvoorbeeld een regenboog zitbank neergezet. Ook is er een verkeerslicht geplaatst bij de Schapenkamp met twee personen van hetzelfde geslacht. “Hier waren veel positieve reacties op. Helaas waren er ook enkele negatieve reacties, maar juist dat motiveert ons om verder actie te voeren,” vertelt Regie.

Dit jaar was de eerste editie van de Rainbow Week van 11 tot en met 18 oktober. Een week die in teken stond van diversiteit. “De Rainbow Week was een geslaagde week, vooral omdat het de eerste editie is”, vindt Redmeijer. Omdat het zo’n groot succes was, is het de bedoeling dat de Rainbow Week elk jaar gevierd wordt. “De meeste mensen waren positief. Scholen en zelfs het raadhuis had de regenboogvlag uitgehangen. Daar zijn wij erg blij mee”, aldus Redmeijer.

“Wij willen graag verder met aandacht vragen en geven aan deze groep inwoners. Daarnaast willen we op scholen informatie geven, zodat mensen nadenken over dat niet iedereen in hetzelfde “hokje” zit”, vertelt Redmeijer.