Omstreeks acht uur begint in het Raadhuis de beeldvormende sessie over City Marketing. D66, VVD en CDA zijn aanwezig. Sinds op 4 september de posters van “Hliversum” zijn gepubliceerd, heeft Live Hilversum veel losgemaakt in de Mediastad. Tijdens de beeldvormende sessie op 1 november gaan de partijen verder overleggen over de plannen omtrent stadsmarketing.

De Dudokkamer is ingericht in het Hilversums blauw en geel. Aan de rechtermuur hangen vier dezelfde doeken, met een groene, enigszins onbestemde kleur. Een lange leren bank staat tegen de linkermuur aan, hier kan publiek plaatsnemen. In het midden van de kamer staat een lange ovaalvormige tafel. Aan de tafel staan 18 geelgekleurde leren stoelen. Linksvoor zit de ambtenaar Media en Economie, Anne Visser (D66), zij zal de presentatie geven. Naast haar hebben wethouder Wimar Jaeger (D66) en ambtenaar Marike Volbers (D66) plaatsgenomen. Twee stoelen verder zit fractievoorzitter Annemarie den Daas (D66). De coalitiepartijen, VVD en CDA, zitten aan de rechterkant van de tafel. Op de eerste stoel zit fractievoorzitter Frits Vogel (VVD). Naast hem heeft raadslid Haitske van de Linde (VVD) plaatsgenomen. Aan het einde van de tafel zit raadslid Louis Patist (CDA). Tegen de achterwand aan staan twee schermen. Op beide schermen staat in grote letters “We Hliversum here”.

Visser is als ambtenaar Media en Economie volledig thuis in het plan City Marketing. Aan het einde van de tafel zit ze klaar om haar presentatie te geven. “Hilversum geef Nederland beeld en geluid. Hilversum is de verhalenfabriek van Nederland,” vertelt Visser, “Overal heb je verhalen, maar hier in Hilversum worden ze gemaakt.” Visser loopt vastberaden richting het scherm. Wat draagt Hilversum als stad bij aan Nederland? Ze beweegt haar vinger naar een aantal woorden: verbeeldend en verhalend, verbindend en vooruitstrevend vakmanschap. Dit zijn taken die Hilversum als stad vervult. In de Dudokkamer wordt door Jaeger en Volbers enthousiast geknikt. Jaeger vult aan dat deze taken niet alleen gericht zijn op het medialandschap van Hilversum. Het gaat om alle inwoners, bedrijven en bezoekers van Hilversum.

Het stadsmerk in beeld is “Hliversum”. Visser benadrukt dat we spreken van Live Hilversum, en niet van een verbasterde variant op Hilversum. Bij de gedachte van een verbasterde variant begint het gezelschap te grinniken. Visser vertelt dat er begin december een “brandbook” online zal komen te staan. Hier kunnen ondernemers de branding voor Live Hilversum vandaan halen, waardoor het stadsmerk zal groeien.

Visser versterkt haar verhaal door de missie en visie van de stichting uiteen te zetten. De stichting, opgericht door het College, wordt een hybride van de gemeente en marketingorganisaties. Visser noemt een aantal kerntaken op waar de komende twee jaar aan gewerkt zal worden: netwerk, branding, stadsprogrammering en onderzoek. De raadsleden zijn druk aan het noteren, en er ontstaat frictie in de Dudokkamer. Frits Vogel (VVD) vraagt zich sterk af waarom acquisitie niet als een prioriteit wordt gezien in de eerste fase. Visser verklaart het volgende: “Je kunt de voordeur wel opendoen, maar dan moet je zorgen dat de achterdeur dicht zit. De achterdeur is nog onvoldoende dicht. Het risico dat bedrijven de stad uit gaan op zoek naar een andere locatie is nog te groot. Het heeft dus vooralsnog geen zin om bedrijven naar Hilversum toe te trekken, zolang de kans bestaat dat ze hier niet zullen blijven.”

Visser sluit haar betoog af met een schets: Hoe wordt Live Hilversum zichtbaar voor de buitenwereld? Begin 2018 wordt er een “homebase” gecreëerd. De “homebase”, een paviljoen op het stationsplein, moet als aanspreekpunt dienen. Het paviljoen wordt in samenwerking met VVV Hilversum gerealiseerd. De Media Mile, een interactieve stadsroute waar eerder dit jaar al akkoord voor is gegeven door de gemeente, zal rond dezelfde tijd in de stad te zien zijn.

Een van de ambtenaren die de sessie leidt, gebaard rond tien voor negen wild met haar armen, duidend op de klok. “We lopen weer uit, of niet?”, grapt een van de raadsleden. Terwijl de Dudokkamer volstroomt met een nieuwe groep ambtenaren, is het verhaal omtrent City Marketing vooralsnog afgesloten. De toekomst van Live Hilversum zal verder worden besproken tijdens de commissievergadering op 22 november en de raadsvergadering op 6 december.