HILVERSUM - Tijdens de hoorzitting van 17 januari wordt de stop van de regionale inkopen van de jeugdbescherming en jeugdreclassering besproken. De hoofdreden om niet in te schrijven; was dat de tarieven te laag zijn, en dat de inspanningsgerichte bekostiging waarbij tijdschrijven de voorwaarde was, te veel tijd kost,” aldus Mevrouw Adema (Directeur De Jeugd- en gezinsbeschermers).

Nadat de huishoudelijke mededelingen vermeld zijn, en iedereen aan de beurt is geweest in het voorstelrondje, kan het serieuze werk beginnen: de commissievergadering over zorg en samenleving. Buiten de raadsleden van Hilversum, zijn er ook raadsleden uitgenodigd van de gemeente Gooise Meren, Weesp, Huizen en Blaricum. Daarnaast zijn de vertegenwoordigers van de Willem Schrikker groep en de jeugd- en het gezinsbeschermers aanwezig.

Als eerste punt komt de stop van regionale inkopen van de jeugdbescherming en jeugdreclassering naar voren. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor specialisatie jeugdhulp en voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de bekostiging hiervan loopt via de gemeenten. Een term dat veel voorbij is gekomen tijdens de hoorzitting is het open house model, bij een open house model is er geen sprake van een aanbesteding, en is er dus geen ruimte voor een marktconsultatie, waardoor de verplichtingen die verbonden zijn bij een aanbesteding komen te vervallen.

De belangrijkste aanbieders hebben zich niet ingeschreven op de aanbesteding. Op de vraag van de raadsleden waarom zij zich niet ingeschreven hebben, antwoordt Marjan Adema (Directeur De Jeugd- en gezinsbeschermers) het volgende, “Er is in augustus nog een gesprek geweest is met de ambtelijke projectgroep om nader te vragen, maar dat was te vaag en te onduidelijk om in te kunnen schrijven. De hoofdreden om niet in te schrijven; was dat de tarieven te laag zijn, en dat de inspanningsgerichte bekostiging waarbij tijdschrijven de voorwaarde was, te veel tijd kost.”

Het tijdschrijven kost erg veel tijd, het is een soort logboek waarin bijgehouden moet worden wat instanties de hele dag doen. “Hoe meer tijd wij kwijt zijn aan administratie, hoe minder tijd er kan worden besteed aan de kinderen. Wij zien dit als lastenverzwarende maatregel. Uiteraard willen wij met de opdrachtgever in gesprek, over welke resultaten we dienen te behalen, wat er mogelijk is om een zo goed mogelijke kwaliteit te bieden in verhouding met wat gemeenten graag willen, we zien tijdschrijven daar niet als een goede maatregel voor.” Aldus Adema.

Wethouder Karin Walters geeft aan dat de wethouders de klachten besproken hebben.  “Ik heb zelf ook aan de orde gesteld dat de zorgen serieus genomen moet worden”, legt zij uit. “Als we zeggen dat ze vanaf 1 januari moeten tijdschrijven en de instanties zijn er niet op voorbereid, dan kan het niet.” Het tijdschrijven in nog niet volledig van de baan, de optie blijft nog open. Maar we hebben er wel de tijd voor genomen. De wethouder wil nu met de wethouders jeugd in de regio in gesprek over het inkoopproces: “Wanneer worden de wethouders betrokken en welke informatie hebben zij nodig om de uitgangspunten van een inkoop goed te bewaken.”