HILVERSUM – De veiligheid tijdens het uitgaan is in veel steden een veelbesproken onderwerp. Er zijn vaak dronken mensen aanwezig, die zichzelf niet meer in de hand hebben. Er kunnen zich wat rare omstandigheden voordoen, maar hoe vaak wordt het daadwerkelijk gevaarlijk? Wanneer voelen de mensen zich onveilig? In Hilversum is hier laatst door de politie onderzoek naar gedaan.

De politie heeft dit onderzoek gestart om een beter beeld te krijgen over hoe de bezoekers van het horecagebied van Hilversum over de veiligheid denken. Dafne Bakker heeft in opdracht van de politie Gooi en Vechtstreek daarom een enquête van 18 vragen opgesteld en deze door de bezoekers van het horecagebied laten invullen. Hieronder volgt de informatie die uit de enquête gehaald is.

De top 3 antwoorden waarom de bezoekers van het horecagebied zich veilig voelen zijn:

 1. Bewust zijn van eigen handelen en de omgeving.
 2. Voldoende politie op straat.
 3. Nog nooit een onveilige situatie meegemaakt / gezien.

De top 3 antwoorden waarom de bezoekers van het horecagebied zich onveilig voelen:

 1. Jongeren op straat in het horecagebied.
 2. Iets onveiligs zien gebeuren, ervaren of er over gehoord hebben.
 3. Het alcohol- en drugsgebruik van andere (minderjarige) bezoekers.

In de enquête is aan de deelnemers gevraagd wanneer ze voor het laatst een onveilige situatie hebben meegemaakt om te kijken of de hoeveelheid onveilige situaties toeneemt of afneemt. Van de 409 feestgangers hebben er 154 nooit een onveilige situatie meegemaakt. Dit is iets meer dan een derde van de respondenten (37,9%). Van de mensen die wél een onveilige situatie hebben meegemaakt is het voor 69,4% van hen een half jaar of langer geleden dat dit gebeurde. Dat niet iedereen van elke onveilige situatie in het horecagebied melding maakt of aangifte doet, is bekend bij de politie. Dit wordt volgens de politie ook wel het “dark number” genoemd.

De hulpdiensten en de gemeente Hilversum nemen al diverse maatregelen om de veiligheid in het horecagebied van Hilversum te vergroten. Maar toch staat het horecagebied van Hilversum niet altijd positief in het nieuws. In de enquête werd aan de respondenten gevraagd of dit negatieve nieuws effect heeft op hoe ze zich voelen. 39,2% van de deelnemers aan de vragenlijst geeft aan dat dit negatieve nieuws effect heeft op hoe veilig ze zich voelen in het horecagebied van Hilversum. Dit komt volgens de ondervraagden onder andere doordat het nieuws onbewust je gevoel beïnvloedt, benadrukt hoe onveilig het is en omdat het de gevoelens van de mensen versterkt.

Als laatste werd in de enquête gevraagd of er nog ideeën en/of verbeterpunten zijn om de veiligheid in het horecagebied van Hilversum te vergroten. Deze vraag is door 57,9% van de mensen beantwoord met ja. De top 5 van de ideeën ziet er als volgt uit:

 1. Dat er meer politie zichtbaar aanwezig moet zijn in het horecagebied (36,7%)
 2. Dat de politie strenger moet optreden en dat overtreders hogere straffen moet krijgen (13,9%)
 3. Dat het deurbeleid van de horecagelegenheden wordt verbeterd op het gebied van ID-controle waardoor nog meer minderjarige worden geweerd- en de sluitingstijden (11,8%).
 4. Dat de hangjongeren in het horecagebied strenger moeten worden aangepakt (11,4%).
 5. Dat er vaker wordt gecontroleerd op alcohol gebruik van minderjarigen (9,3%).

De verbeterpunten van de bezoekers zijn duidelijk. Hoe de politie van Hilversum zich hierbij aanpast, is moeilijk te meten. Als dit een jaarlijks onderzoek wordt, kan het goed gemeten worden. Tot die tijd is (volgens de bezoekers) de beste oplossing om meer politie zichtbaar aanwezig te laten zijn in het horecagebied. Zo kan iedereen zich veiliger voelen, en er een gezellige avond van maken!

 

Bron: politie Hilversum