HILVERSUM - Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zal op 1 oktober gastspreker zijn op de thema-avond dat het CDA Hilversum organiseert. Tijdens deze avond wilt het CDA meer aandacht vragen voor eenzaamheid. De week van 27 september tot 6 oktober staat dan ook beter bekend als de ‘Week Tegen Eenzaamheid’.

“Wij vinden het een goed signaal dat Hugo de Jonge komt en ik verwacht dat hij de zaal zal inspireren met zijn ideeën”, vertelt Gerben van Voorden, Raadslid van het CDA Hilversum, “We hebben allerlei organisaties uitgenodigd en verder is iedereen welkom. Wij hopen met elkaar in gesprek te kunnen gaan over wat werkt.”

Naast de thema-avond onderneemt het CDA Hilversum tijdens de Week Tegen Eenzaamheid nog meer initiatieven om aandacht te vragen voor dit thema. Zo gaat het CDA flyers uitdelen in het centrum van Hilversum met daarop verschillende tips over hoe je een bijdrage kunt leveren aan de bestrijding van eenzaamheid.

“Dit probleem vraagt veel van de samenleving. Er moet een bewustwording komen van het feit dat de mensen om ons heen zich eenzaam voelen en of we daar wat aan willen doen. Als we dat met elkaar gaan realiseren dan kan je de eenzaamheid gaan verminderen”, aldus van Voorden.

Gemeentelijke Aanpak
Uit een onderzoek van de GGD in 2016 blijkt dat ruim 41% van de Hilversummers zich wel eens eenzaam voelt. 8% voelt zich ernstig eenzaam. Daarom vindt het CDA dat er buiten de Week tTegen Eenzaamheid om een gemeentelijke aanpak moet komen om eenzaamheid te bestrijden. In juni is hiervoor een motie gemaakt en hier is unaniem mee ingestemd. Een tegen eenzaamheid. Dit is een actieplan dat gelanceerd is door Hugo de Jonge en waar het bestuur van Hilversum mee aan de slag zal gaan.

“Daarmee is de bestrijding van eenzaamheid beleid en zal de gemeente het destijds uitvoeren. Dat is natuurlijk het grote voordeel want nu moeten ze wel”, zegt van Voorden tot slot met een glimlach.