Hart voor Hilversum opende recent een meldpunt waar Hilversummers de leegstand van een huurwoning kunnen aangeven. Wanneer een huurder overlijdt zonder naaste familie, ontstaan er juridische problemen doordat de huur niet opgezegd wordt. Ook de mantelzorger heeft hierbij geen inspraak waardoor de zaak naar de rechtbank moet, met als gevolg dat woningen langdurig leeg blijven staan.

De coalitiepartij Hart voor Hilversum (HvH) wil aan de hand van het meldpunt en gesprekken met de woningcorporaties in Hilversum inventariseren hoe groot het probleem momenteel is, en of dit in de toekomst kan verergeren. Gemeenteraadslid voor HvH Regie Redmeijer, die zelf ook ervaring als mantelzorger, wil het probleem in kaart brengen. “Woningcorporaties zijn veel tijd en geld hieraan kwijt, en dat terwijl er een grote krapte op de woningmarkt is,” vertelt ze.

HvH brengt aan de hand van de meldingen en de gesprekken met de woningcorporaties een rapportage uit in maart 2020. “Wij willen in beeld brengen wat het betekent voor de woningmarkt, leegstand, huurinkomsten en de economie,” zegt Redmeijer. “En met name gaan we kijken naar de toekomst; een toekomst waarin we allemaal vergrijzen en waarbij veel mensen alleen sterven.”

Ook wil Redmeijer dat mantelzorgers meer steun ontvangen vanuit de overheid. “Op dit moment is het zo dat als ik de woning wil betreden van mijn overleden vriend — bijvoorbeeld om kleding uit te zoeken voor zijn uitvaart — dat een strafbaar feit is,” vertelt zij. En niet alleen is deze situatie volgens Redmeijer problematisch voor de mantelzorger en de woningcorporatie, maar ook voor de mensen die tevergeefs op zoek zijn naar een woning. “Er slapen mensen op straat terwijl er op dit moment woningen onbenut zijn.”