Met zes zetels is Hart voor Hilversum de grootste oppositiepartij in de Hilversumse gemeenteraad. “We baseren het verkiezingsprogramma op de mening van de burger.” Karin Walters, fractievoorzitter, over de kieslijst, het verkiezingsprogramma en zichzelf in de Hilversumse politiek.

In de eerste zin in het verkiezingsprogramma staat dat jullie er voor alle Hilversummers zijn. Hoe zijn jullie er voor alle Hilversummers?

“We gaan veel op bezoek bij mensen. We praten bijvoorbeeld met de mensen van Geenmacopdezeplek, mensen van de Johannes Gerardtslaan, die veel verkeer voor hun neus hebben, of de Cliëntenraad Sociale Zaken over wat er wel en niet goed loopt. Dat soort gesprekken voeren dus.”

Is jullie verkiezingsprogramma ook daarop gebaseerd?

“Ja. We baseren het verkiezingsprogramma op de mening van de burger. We hebben vijf bijeenkomsten gehouden in wijken in Hilversum om zaken op te halen. ‘Lucht je hart sessies’ waren dat.”

Het doel is om de grootste partij te worden in Hilversum. Met welk standpunt denkt u vooral veel kiezers te winnen ten opzichte van andere Hilversumse partijen?

“Actieve burgerparticipatie en geen Gooistad. Mensen willen niet dat alles aldoor maar groter wordt en nog verder van het lokale bestuur komt te staan. Wij denken dat we het beste lokale bestuur hebben als wethouders en raadsleden ook nog begrijpen waar ze over beslissen. D66 en VVD willen toe naar één Gooise gemeente van 240.000 inwoners. Dat is zo’n groot gebied, dan ga je over het inrichten van wegen en sportvelden terwijl je geen idee hebt hoe het er daar uitziet omdat je de bewoners daar niet kent.

Actieve burgerparticipatie omdat ik denk dat er veel mensen zijn in Hilversum die zich niet gehoord voelen. Wij hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat we daar veel aan doen en ook de meningen serieus omzetten in plannen.”

Zoals?

“Moties over de Oude Haven om te zorgen dat dat een mooi gebied blijft. Dus dat betekent dat daar niet een of ander bootjespark in de Oude Haven komt, wat de rust en de natuur zou aantasten. Daar was de buurt niet van gecharmeerd. Dus dat hebben we voorkomen. Ook hebben we buurthuis de Geus weten open te houden.”

U bent al een paar jaar actief in de politiek, eerst als wethouder en daarna als raadslid. Waarom zit u eigenlijk in de politiek?

“Omdat ik graag wil dat de mening van de burgers meer betrokken wordt bij het maken van beleid. Met het sociale beleid ben ik altijd veel bezig geweest. Zoals de WMO en de minimaregelingen. Ik vind het belangrijk dat dat soort zaken goed geregeld zijn.”

Wat vond u leuker: raadslid of wethouder?

“Wethouder is een geweldig mooie baan omdat je dan heel veel dingen echt kan uitvoeren. Je kan ambtenaren meer laten uitvoeren wat je hebt bedacht en dat is gaaf. Raadslid zijn is leuk omdat je veel contact hebt met mensen in buurten en wijken en dat kun je meenemen naar het raadhuis.”

Hiervoor zat u bij de SP, wat merkt u als verschil tussen Hart voor Hilversum en de SP?

“Het grote verschil is dat je bij Hart voor Hilversum met een groep mensen zit die niet vanuit een landelijke ideologie werken. Je praat met z’n allen over wat het beste is voor Hilversum. Je bent veel vrijer om echt na te denken wat hier het beste is en ik denk dat dat toch wel een verschil is met de SP, waar je toch binnen een bepaald kader moet blijven denken.”

Op provinciaal niveau bent u actief voor Hart voor Holland. Moet je daardoor dan niet binnen een bepaald kader blijven denken?

“Nee, Hart voor Holland is opgezet als een club die spreekt namens de lokale partijen in de regio Noord-Holland, wij nemen dus lokale dingen mee naar de provincie. Het is niet de bedoeling dat we door Hart voor Holland worden gestuurd.”

Jullie hebben 26 kandidaat-raadsleden. Was het moeilijk om zoveel kwalitatief goede mensen te vinden?

Dat ging bij ons eigenlijk heel goed, we zijn er ook vroeg mee begonnen en omdat we zoveel contacten hadden in de wijken konden we ook veel mensen vragen. Mensen denken er vaak helemaal niet aan om zelf de politiek in te gaan omdat dat onbekend is. De verschillende lagen in de samenleving: mannen, vrouwen, mensen van een andere afkomst, rijk of oud, proberen we in onze eigen partij op te nemen. Uit elke wijk staat iemand op de kieslijst.